Kalendarium wydarzeń gospodarczych - Azja/Pacyfik

Sortuj: Wszystko Polska USA Niemcy Wlk. Brytania Strefa Euro Azja/Pacyfik Europa Wsch. Europa Zach. FILTR
Czas Kraj Raport Okres Aktualna Prognoza Poprzednia

Środa, 20 września 2023

00:45 Nowa Zelandia Nowa Zelandia Saldo rachunku bieżącego (NZD) II kw. -4,21 mld -4,8 mld -5,22 mld
01:50 Japonia Handel zagraniczny sierpień
Bilans handlu zagranicznego (JPY) sierpień -930,5 mld -660 mld -66,3 mld
Eksport (r/r) sierpień -0,8 % -1,7 % -0,3 %
Import (r/r) sierpień -17,8 % -19,4 % -13,6 %
03:15 Chiny Chiny Decyzja ws. stóp procentowych wrzesień
Stopa pożyczkowa - jednoroczna wrzesień 3,45 % 3,45 % 3,45 %
Stopa pożyczkowa - pięcioletnia wrzesień 4,20 % 4,20 % 4,20 %
16:30 Australia Australia Indeks wskaźników wyprzedzających - Conference Board lipiec 0,2 % 0,0 %
Legenda

Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.


s.a. (seasonally adjusted) – dane wyrównane sezonowo
n.s.a. (non-seasonally adjusted) – dane nie wyrównane sezonowo
w.d.a. (working-day adjusted) – dane skorygowane o liczbę dni roboczych

wst. - dane wstępne
rew. - dane zrewidowane
fin. - dane ostateczne

artykuł przypisany do wydarzenia
publikacje banków centralnych
opis wskaźnika
waga wskaźnika
korekta
święto