Kalendarium wydarzeń gospodarczych - Polska

Sortuj: Wszystko Polska USA Niemcy Wlk. Brytania Strefa Euro Azja/Pacyfik Europa Wsch. Europa Zach. FILTR
Czas Kraj Raport Okres Aktualna Prognoza Poprzednia

Środa, 20 września 2023

10:00 Polska Polska Ceny produkcji sierpień
Ceny produkcji sprzedanej przemysłu (m/m) sierpień 0,1 % -1,1 %
Ceny produkcji sprzedanej przemysłu (r/r) sierpień -2,8 % -2,6 % -2,1 %
Ceny produkcji budowlano-montażowej (r/r) sierpień 9,8 % 10 %
10:00 Polska Polska Produkcja przemysłowa sierpień
Produkcja przemysłowa (m/m) sierpień 1 % -8,1 %
Produkcja przemysłowa (r/r) sierpień -2 % -1,7 % -2,3 %
Produkcja przemysłowa s.a. (r/r) sierpień -1,8 % -2 %
10:00 Polska Polska Koniunktura konsumencka wrzesień
Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej wrzesień -20,3 -22,3
Wyprzedzający wskaźnik ufności konsumenckiej wrzesień -9,4 -10,5
10:00 Polska Polska Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie sierpień
Przeciętne wynagrodzenie brutto (PLN) sierpień 7368,97 7485,12
Zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw sierpień 6502,1 tys. 6513,7 tys.
Wynagrodzenie (r/r) sierpień 11,9 % 11,8 % 10,4 %
Zatrudnienie (r/r) sierpień 0 % 0,1 % 0,1 %
Legenda

Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.


s.a. (seasonally adjusted) – dane wyrównane sezonowo
n.s.a. (non-seasonally adjusted) – dane nie wyrównane sezonowo
w.d.a. (working-day adjusted) – dane skorygowane o liczbę dni roboczych

wst. - dane wstępne
rew. - dane zrewidowane
fin. - dane ostateczne

artykuł przypisany do wydarzenia
publikacje banków centralnych
opis wskaźnika
waga wskaźnika
korekta
święto