Kalendarium wydarzeń gospodarczych

Sortuj: Wszystko Polska USA Niemcy Wlk. Brytania Strefa Euro Azja/Pacyfik Europa Wsch. Europa Zach. FILTR
Czas Kraj Raport Okres Aktualna Prognoza Poprzednia

Środa, 20 września 2023

00:45 Nowa Zelandia Nowa Zelandia Saldo rachunku bieżącego (NZD) II kw. -4,21 mld -4,8 mld -5,22 mld
01:50 Japonia Handel zagraniczny sierpień
Bilans handlu zagranicznego (JPY) sierpień -930,5 mld -660 mld -66,3 mld
Eksport (r/r) sierpień -0,8 % -1,7 % -0,3 %
Import (r/r) sierpień -17,8 % -19,4 % -13,6 %
03:15 Chiny Chiny Decyzja ws. stóp procentowych wrzesień
Stopa pożyczkowa - jednoroczna wrzesień 3,45 % 3,45 % 3,45 %
Stopa pożyczkowa - pięcioletnia wrzesień 4,20 % 4,20 % 4,20 %
08:00 Niemcy Niemcy Inflacja producencka sierpień
Inflacja PPI (m/m) sierpień 0,3 % 0,2 % -1,1 %
Inflacja PPI (r/r) sierpień -12,6 % -12,8 % -6 %
08:00 Wlk. Brytania Wlk. Brytania Inflacja konsumencka sierpień
Inflacja CPI (m/m) sierpień 0,3 % 0,7 % -0,4 %
Inflacja bazowa CPI (m/m) sierpień 0,1 % 0,6 % 0,3 %
Inflacja RPI (m/m) sierpień 0,6 % 0,8 % -0,6 %
Inflacja CPI (r/r) sierpień 6,7 % 7 % 6,8 %
Inflacja bazowa CPI (r/r) sierpień 6,2 % 6,8 % 6,9 %
Inflacja RPI (r/r) sierpień 9,1 % 9,3 % 9 %
08:00 Wlk. Brytania Wlk. Brytania Inflacja producencka sierpień
Inflacja PPI (m/m) sierpień 0,2 % 0,2 % 0,2 %
Inflacja bazowa PPI (m/m) sierpień -0,1 % 0,1 %
Inflacja PPI (r/r) sierpień -0,4 % -2,6 % -0,7 %
Inflacja bazowa PPI (r/r) sierpień 1,6 % 2,2 %
08:00 Szwecja Szwecja Stopa bezrobocia sierpień 7,7 % 6,2 %
09:00 Szwajcaria Szwajcaria Prognozy gospodarcze SECO III kw.
10:00 Polska Polska Ceny produkcji sierpień
Ceny produkcji sprzedanej przemysłu (m/m) sierpień 0,1 % -1,1 %
Ceny produkcji sprzedanej przemysłu (r/r) sierpień -2,8 % -2,6 % -2,1 %
Ceny produkcji budowlano-montażowej (r/r) sierpień 9,8 % 10 %
10:00 Polska Polska Produkcja przemysłowa sierpień
Produkcja przemysłowa (m/m) sierpień 1 % -8,1 %
Produkcja przemysłowa (r/r) sierpień -2 % -1,7 % -2,3 %
Produkcja przemysłowa s.a. (r/r) sierpień -1,8 % -2 %
10:00 Polska Polska Koniunktura konsumencka wrzesień
Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej wrzesień -20,3 -22,3
Wyprzedzający wskaźnik ufności konsumenckiej wrzesień -9,4 -10,5
10:00 Polska Polska Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie sierpień
Przeciętne wynagrodzenie brutto (PLN) sierpień 7368,97 7485,12
Zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw sierpień 6502,1 tys. 6513,7 tys.
Wynagrodzenie (r/r) sierpień 11,9 % 11,8 % 10,4 %
Zatrudnienie (r/r) sierpień 0 % 0,1 % 0,1 %
13:00 USA USA Wnioski o kredyt hipoteczny tydzień 5,4 % -0,8 %
14:20 Słowacja Słowacja Stopa bezrobocia sierpień 5,2 % 5,2 % 5,2 %
16:30 USA USA Tygodniowa zmiana zapasów paliw tydzień
Zmiana zapasów ropy tydzień -2,13 mln brk -2,5 mln brk 3,95 mln brk
Zmiana zapasów benzyny tydzień -0,83 mln brk -0,2 mln brk 5,56 mln brk
Zmiana zapasów destylatów tydzień -2,87 mln brk -0,5 mln brk 3,93 mln brk
16:30 Australia Australia Indeks wskaźników wyprzedzających - Conference Board lipiec 0,2 % 0,0 %
20:00 USA USA Decyzja FOMC ws. stóp procentowych wrzesień 5,25-5,50 % 5,25-5,50 % 5,25-5,50 %
20:00 USA USA Projekcje makroekonomiczne FOMC
20:30 USA USA Konferencja prasowa po posiedzeniu FOMC wrzesień
Legenda

Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.


s.a. (seasonally adjusted) – dane wyrównane sezonowo
n.s.a. (non-seasonally adjusted) – dane nie wyrównane sezonowo
w.d.a. (working-day adjusted) – dane skorygowane o liczbę dni roboczych

wst. - dane wstępne
rew. - dane zrewidowane
fin. - dane ostateczne

artykuł przypisany do wydarzenia
publikacje banków centralnych
opis wskaźnika
waga wskaźnika
korekta
święto