Kalendarium wydarzeń gospodarczych - USA

Sortuj: Wszystko Polska USA Niemcy Wlk. Brytania Strefa Euro Azja/Pacyfik Europa Wsch. Europa Zach. FILTR
Czas Kraj Raport Okres Aktualna Prognoza Poprzednia

Środa, 20 września 2023

13:00 USA USA Wnioski o kredyt hipoteczny tydzień 5,4 % -0,8 %
16:30 USA USA Tygodniowa zmiana zapasów paliw tydzień
Zmiana zapasów ropy tydzień -2,13 mln brk -2,5 mln brk 3,95 mln brk
Zmiana zapasów benzyny tydzień -0,83 mln brk -0,2 mln brk 5,56 mln brk
Zmiana zapasów destylatów tydzień -2,87 mln brk -0,5 mln brk 3,93 mln brk
20:00 USA USA Decyzja FOMC ws. stóp procentowych wrzesień 5,25-5,50 % 5,25-5,50 % 5,25-5,50 %
20:00 USA USA Projekcje makroekonomiczne FOMC
20:30 USA USA Konferencja prasowa po posiedzeniu FOMC wrzesień
Legenda

Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.


s.a. (seasonally adjusted) – dane wyrównane sezonowo
n.s.a. (non-seasonally adjusted) – dane nie wyrównane sezonowo
w.d.a. (working-day adjusted) – dane skorygowane o liczbę dni roboczych

wst. - dane wstępne
rew. - dane zrewidowane
fin. - dane ostateczne

artykuł przypisany do wydarzenia
publikacje banków centralnych
opis wskaźnika
waga wskaźnika
korekta
święto