Kalendarium wydarzeń gospodarczych - Strefa Euro

Sortuj: Wszystko Polska USA Niemcy Wlk. Brytania Strefa Euro Azja/Pacyfik Europa Wsch. Europa Zach. FILTR
Czas Kraj Raport Okres Aktualna Prognoza Poprzednia

Poniedziałek, 20 marca 2023

11:00 Strefa Euro Strefa Euro Handel zagraniczny styczeń
Bilans handlu zagranicznego n.s.a. (EUR) styczeń -30,6 mld -8,8 mld
Bilans handlu zagranicznego s.a. (EUR) styczeń -11,3 mld -17,2 mld -13,4 mld
15:00 Strefa Euro Strefa Euro Wystąpienie publiczne prezeski ECB (Christine Lagarde)
Legenda

Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.


s.a. (seasonally adjusted) – dane wyrównane sezonowo
n.s.a. (non-seasonally adjusted) – dane nie wyrównane sezonowo
w.d.a. (working-day adjusted) – dane skorygowane o liczbę dni roboczych

wst. - dane wstępne
rew. - dane zrewidowane
fin. - dane ostateczne

artykuł przypisany do wydarzenia
publikacje banków centralnych
opis wskaźnika
waga wskaźnika
korekta
święto