Kalendarium wydarzeń gospodarczych

Sortuj: Wszystko Polska USA Niemcy Wlk. Brytania Strefa Euro Azja/Pacyfik Europa Wsch. Europa Zach. FILTR
Czas Kraj Raport Okres Aktualna Prognoza Poprzednia

Poniedziałek, 20 marca 2023

02:15 Chiny Chiny Decyzja ws. stóp procentowych marzec
Stopa pożyczkowa - jednoroczna marzec 3,65 % 3,65 %
07:45 Francja Francja Wystąpienie publiczne szefa Banku Francji (Francois Villeroy de Galhau)
08:00 Niemcy Niemcy Inflacja producencka luty
Inflacja PPI (m/m) luty -0,3 % -0,5 % -1,2 %
Inflacja PPI (r/r) luty 15,8 % 14,5 % 17,6 %
10:00 Polska Polska Ceny produkcji luty
Ceny produkcji sprzedanej przemysłu (m/m) luty -0,4 % 2,1 %
Ceny produkcji sprzedanej przemysłu (r/r) luty 18,4 % 17,7 % 20,1 %
Ceny produkcji budowlano-montażowej (r/r) luty 12,9 % 13,6 %
10:00 Polska Polska Produkcja przemysłowa luty
Produkcja przemysłowa (m/m) luty 0,4 % -3,2 %
Produkcja przemysłowa (r/r) luty -1,2 % 1,1 % 1,8 %
Produkcja przemysłowa s.a. (r/r) luty -1 % 0,3 %
10:00 Polska Polska Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie luty
Przeciętne wynagrodzenie brutto (PLN) luty 7065,56 6883,96
Zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw luty 6526,3 tys. 6530,1 tys.
Wynagrodzenie (r/r) luty 13,6 % 12 % 13,5 %
Zatrudnienie (r/r) luty 0,8 % 1 % 1,1 %
11:00 Strefa Euro Strefa Euro Handel zagraniczny styczeń
Bilans handlu zagranicznego n.s.a. (EUR) styczeń -30,6 mld -8,8 mld
Bilans handlu zagranicznego s.a. (EUR) styczeń -11,3 mld -17,2 mld -13,4 mld
11:04 Słowacja Słowacja Stopa bezrobocia luty 5,8 % 5,8 % 5,8 %
12:30 Chile Chile PKB (r/r) IV kw. -2,3 % -1,6 % 0,3 %
15:00 Strefa Euro Strefa Euro Wystąpienie publiczne prezeski ECB (Christine Lagarde)
22:45 Nowa Zelandia Nowa Zelandia Bilans handlu zagranicznego (NZD) luty -714 mln -1450 mln -2113 mln
Legenda

Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.


s.a. (seasonally adjusted) – dane wyrównane sezonowo
n.s.a. (non-seasonally adjusted) – dane nie wyrównane sezonowo
w.d.a. (working-day adjusted) – dane skorygowane o liczbę dni roboczych

wst. - dane wstępne
rew. - dane zrewidowane
fin. - dane ostateczne

artykuł przypisany do wydarzenia
publikacje banków centralnych
opis wskaźnika
waga wskaźnika
korekta
święto