Kalendarium wydarzeń gospodarczych

Sortuj: Wszystko Polska USA Niemcy Wlk. Brytania Strefa Euro Azja/Pacyfik Europa Wsch. Europa Zach. FILTR
Czas Kraj Raport Okres Aktualna Prognoza Poprzednia

Wtorek, 21 marca 2023

  Japonia - Święto Równonocy Wiosennej - dzień wolny
01:30 Australia Australia Protokół z posiedzenia RBA marzec
08:00 Szwajcaria Szwajcaria Bilans handlu zagranicznego (CHF) luty 3,31 mld 3,45 mld 4,85 mld
09:00 Polska Polska Wskaźnik Dobrobytu wg BIEC marzec 88,6 89,9
10:00 Polska Polska Produkcja budowlano-montażowa luty
Produkcja budowlano-montażowa s.a. (r/r) luty 6,1 % -0,1 %
Produkcja budowlano-montażowa (r/r) luty 6,6 % 1,2 % 2,4 %
10:00 Polska Polska Wyniki sprzedaży detalicznej luty
Sprzedaż detaliczna (m/m) luty -2,8 % -22,8 %
Sprzedaż detaliczna (r/r) luty 10,8 % 15 % 15,1 %
Sprzedaż detaliczna ceny stałe (r/r) luty -5 % -1,5 % -0,3 %
11:00 Niemcy Niemcy Indeks instytutu ZEW marzec 13 16,5 28,1
13:30 Kanada Kanada Inflacja konsumencka luty
Inflacja bazowa CPI (m/m) luty 0,5 % 0,3 %
Inflacja CPI (m/m) luty 0,4 % 0,5 % 0,5 %
Inflacja bazowa CPI (r/r) luty 4,7 % 4,8 % 5 %
Inflacja CPI (r/r) luty 5,2 % 5,4 % 5,9 %
13:30 Strefa Euro Strefa Euro Wystąpienie publiczne prezeski ECB (Christine Lagarde)
15:00 USA USA Sprzedaż domów na rynku wtórnym luty 4,58 mln 4,19 mln 4 mln
21:00 Nowa Zelandia Nowa Zelandia Indeks zaufania konsumentów I kw. 77,7 75,6
21:40 USA USA Tygodniowa zmiana zapasów paliw wg API tydzień
Zmiana zapasów ropy wg API tydzień 3,26 mln brk -1,4 mln brk 1,15 mln brk
Legenda

Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.


s.a. (seasonally adjusted) – dane wyrównane sezonowo
n.s.a. (non-seasonally adjusted) – dane nie wyrównane sezonowo
w.d.a. (working-day adjusted) – dane skorygowane o liczbę dni roboczych

wst. - dane wstępne
rew. - dane zrewidowane
fin. - dane ostateczne

artykuł przypisany do wydarzenia
publikacje banków centralnych
opis wskaźnika
waga wskaźnika
korekta
święto