Kalendarium wydarzeń gospodarczych - Polska

Sortuj: Wszystko Polska USA Niemcy Wlk. Brytania Strefa Euro Azja/Pacyfik Europa Wsch. Europa Zach. FILTR
Czas Kraj Raport Okres Aktualna Prognoza Poprzednia

Poniedziałek, 20 marca 2023

10:00 Polska Polska Ceny produkcji luty
Ceny produkcji sprzedanej przemysłu (m/m) luty -0,4 % 2,1 %
Ceny produkcji sprzedanej przemysłu (r/r) luty 18,4 % 17,7 % 20,1 %
Ceny produkcji budowlano-montażowej (r/r) luty 12,9 % 13,6 %
10:00 Polska Polska Produkcja przemysłowa luty
Produkcja przemysłowa (m/m) luty 0,4 % -3,2 %
Produkcja przemysłowa (r/r) luty -1,2 % 1,1 % 1,8 %
Produkcja przemysłowa s.a. (r/r) luty -1 % 0,3 %
10:00 Polska Polska Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie luty
Przeciętne wynagrodzenie brutto (PLN) luty 7065,56 6883,96
Zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw luty 6526,3 tys. 6530,1 tys.
Wynagrodzenie (r/r) luty 13,6 % 12 % 13,5 %
Zatrudnienie (r/r) luty 0,8 % 1 % 1,1 %
Legenda

Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.


s.a. (seasonally adjusted) – dane wyrównane sezonowo
n.s.a. (non-seasonally adjusted) – dane nie wyrównane sezonowo
w.d.a. (working-day adjusted) – dane skorygowane o liczbę dni roboczych

wst. - dane wstępne
rew. - dane zrewidowane
fin. - dane ostateczne

artykuł przypisany do wydarzenia
publikacje banków centralnych
opis wskaźnika
waga wskaźnika
korekta
święto