Kalendarium wydarzeń gospodarczych - Europa Zach.

Sortuj: Wszystko Polska USA Niemcy Wlk. Brytania Strefa Euro Azja/Pacyfik Europa Wsch. Europa Zach. FILTR
Czas Kraj Raport Okres Aktualna Prognoza Poprzednia

Środa, 22 czerwca 2022

08:00 Wlk. Brytania Wlk. Brytania Inflacja konsumencka maj
Inflacja CPI (m/m) maj 0,7 % 0,4 % 2,5 %
Inflacja bazowa CPI (m/m) maj 0,5 % 0,6 % 0,7 %
Inflacja RPI (m/m) maj 0,7 % 0,4 % 3,4 %
Inflacja CPI (r/r) maj 9,1 % 9,1 % 9 %
Inflacja bazowa CPI (r/r) maj 5,9 % 6 % 6,2 %
Inflacja RPI (r/r) maj 11,7 % 11,3 % 11,1 %
08:00 Wlk. Brytania Wlk. Brytania Inflacja producencka maj
Inflacja PPI (m/m) maj 1,6 % 1,6 % 2,8 %
Inflacja bazowa PPI (m/m) maj 1,5 % 2,2 %
Inflacja PPI (r/r) maj 15,7 % 14,7 % 14,7 %
Inflacja bazowa PPI (r/r) maj 14,8 % 13,9 %
08:00 Szwecja Szwecja Stopa bezrobocia maj 8,5 % 8,2 %
09:00 Strefa Euro Strefa Euro Wystąpienie publiczne członka zarządu ECB (Luis de Guindos)
15:00 Szwajcaria Szwajcaria Wystąpienie publiczne szefa SNB (Thomas Jordan)
Legenda

Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.


s.a. (seasonally adjusted) – dane wyrównane sezonowo
n.s.a. (non-seasonally adjusted) – dane nie wyrównane sezonowo
w.d.a. (working-day adjusted) – dane skorygowane o liczbę dni roboczych

wst. - dane wstępne
rew. - dane zrewidowane
fin. - dane ostateczne

artykuł przypisany do wydarzenia
publikacje banków centralnych
opis wskaźnika
waga wskaźnika
korekta
święto