Kalendarium wydarzeń gospodarczych

Sortuj: Wszystko Polska USA Niemcy Wlk. Brytania Strefa Euro Azja/Pacyfik Europa Wsch. Europa Zach. FILTR
Czas Kraj Raport Okres Aktualna Prognoza Poprzednia

Wtorek, 21 czerwca 2022

02:00 Australia Australia Wystąpienie publiczne szefa RBA (Philip Lowe)
03:30 Australia Australia Protokół z posiedzenia RBA czerwiec
08:00 Szwajcaria Szwajcaria Bilans handlu zagranicznego (CHF) maj 3,12 mld 3,75 mld 4,03 mld
10:00 Polska Polska Ceny produkcji maj
Ceny produkcji sprzedanej przemysłu (m/m) maj 1,3 % 2,5 %
Ceny produkcji sprzedanej przemysłu (r/r) maj 24,7 % 24,8 % 24,1 %
Ceny produkcji budowlano-montażowej (r/r) maj 12,2 % 11,3 %
10:00 Polska Polska Produkcja przemysłowa maj
Produkcja przemysłowa (m/m) maj 1,4 % -11,3 %
Produkcja przemysłowa (r/r) maj 15 % 15,2 % 13 %
Produkcja przemysłowa s.a. (r/r) maj 11,9 % 15,6 %
10:00 Polska Polska Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie maj
Przeciętne wynagrodzenie brutto (PLN) maj 6399,59 6626,95
Zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw maj 6491,6 tys. 6496,6 tys.
Wynagrodzenie (r/r) maj 13,5 % 14,6 % 14,1 %
Zatrudnienie (r/r) maj 2,4 % 2,6 % 2,8 %
10:00 Strefa Euro Strefa Euro Bilans płatniczy kwiecień
Saldo rachunku bieżącego n.s.a. (EUR) kwiecień -5,44 mld 8,66 mld
Saldo rachunku bieżącego s.a. (EUR) kwiecień -5,76 mld -3,2 mld -1,57 mld
12:00 Wlk. Brytania Wlk. Brytania Wskaźnik zamówień wg CBI czerwiec 18 22 26
14:30 Kanada Kanada Wyniki sprzedaży detalicznej kwiecień
Sprzedaż detaliczna (m/m) kwiecień 0,9 % 0,7 % 0,2 %
Sprzedaż bez samochodów (m/m) kwiecień 1,3 % 0,6 % 2,6 %
14:30 Kanada Kanada Indeks cen nowych domów (m/m) maj 0,5 % 0,4 % 0,3 %
16:00 USA USA Sprzedaż domów na rynku wtórnym maj 5,41 mln 5,4 mln 5,6 mln
18:00 USA USA Wystąpienie szefowej Fed z Cleveland (Loretta Mester)
Legenda

Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.


s.a. (seasonally adjusted) – dane wyrównane sezonowo
n.s.a. (non-seasonally adjusted) – dane nie wyrównane sezonowo
w.d.a. (working-day adjusted) – dane skorygowane o liczbę dni roboczych

wst. - dane wstępne
rew. - dane zrewidowane
fin. - dane ostateczne

artykuł przypisany do wydarzenia
publikacje banków centralnych
opis wskaźnika
waga wskaźnika
korekta
święto