Kalendarium wydarzeń gospodarczych - USA

Sortuj: Wszystko Polska USA Niemcy Wlk. Brytania Strefa Euro Azja/Pacyfik Europa Wsch. Europa Zach. FILTR
Czas Kraj Raport Okres Aktualna Prognoza Poprzednia

Poniedziałek, 16 maja 2022

14:30 USA USA Indeks NY Empire State maj -11,6 16,5 24,6
14:55 USA USA Wystąpienie szefa Fed z Nowego Jorku (John Williams)
22:00 USA USA Napływ kapitałów do USA marzec
Miesięczny napływ kapitałów netto (USD) marzec 149,2 mld 162,6 mld
Napływ kapitałów długoterminowych (USD) marzec 23,1 mld 100 mld 141,7 mld
Legenda

Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.


s.a. (seasonally adjusted) – dane wyrównane sezonowo
n.s.a. (non-seasonally adjusted) – dane nie wyrównane sezonowo
w.d.a. (working-day adjusted) – dane skorygowane o liczbę dni roboczych

wst. - dane wstępne
rew. - dane zrewidowane
fin. - dane ostateczne

artykuł przypisany do wydarzenia
publikacje banków centralnych
opis wskaźnika
waga wskaźnika
korekta
święto