Kalendarium wydarzeń gospodarczych

Sortuj: Wszystko Polska USA Niemcy Wlk. Brytania Strefa Euro Azja/Pacyfik Europa Wsch. Europa Zach. FILTR
Czas Kraj Raport Okres Aktualna Prognoza Poprzednia

Poniedziałek, 16 maja 2022

04:00 Chiny Chiny Inwestycje w aglomeracjach miejskich (r/r) kwiecień 6,8 % 7,1 % 9,3 %
04:00 Chiny Chiny Produkcja przemysłowa (r/r) kwiecień -2,9 % 0,5 % 5 %
04:00 Chiny Chiny Sprzedaż detaliczna (r/r) kwiecień -11,1 % -6,1 % -3,5 %
08:00 Norwegia Norwegia Bilans handlu zagranicznego (NOK) kwiecień 92,6 mld 137,4 mld
09:00 Czechy Czechy Inflacja producencka kwiecień
Inflacja PPI (m/m) kwiecień 2,3 % 1,5 % 4,2 %
Inflacja PPI (r/r) kwiecień 26,6 % 25,5 % 24,7 %
09:00 Turcja Turcja Saldo rachunku bieżącego (USD) marzec -5,55 mld -5,4 mld -5,15 mld
11:00 Strefa Euro Strefa Euro Handel zagraniczny marzec
Bilans handlu zagranicznego n.s.a. (EUR) marzec -16,4 mld -8,8 mld
Bilans handlu zagranicznego s.a. (EUR) marzec -17,6 mld 2,3 mld -11,3 mld
11:00 Strefa Euro Strefa Euro KE opublikuje prognozy gospodarcze
14:00 Polska Polska Wskaźniki inflacji bazowej kwiecień
Inflacja bez cen administrowanych (r/r) kwiecień 12,2 % 10,6 %
Inflacja bez cen najbardziej zmiennych (r/r) kwiecień 9,3 % 7,9 %
Inflacja bez cen żywności i energii (r/r) kwiecień 7,7 % 7,6 % 6,9 %
Inflacja - 15% średnia obcięta (r/r) kwiecień 9,2 % 7,8 %
14:15 Kanada Kanada Rozpoczęte budowy domów kwiecień 267,3 tys. 246,4 tys. 248,4 tys.
14:30 USA USA Indeks NY Empire State maj -11,6 16,5 24,6
14:30 Kanada Kanada Sprzedaż hurtowników (m/m) marzec 0,3 % -0,2 % -0,3 %
14:30 Kanada Kanada Produkcja sprzedana (m/m) marzec 2,5 % 1,8 % 5,1 %
14:55 USA USA Wystąpienie szefa Fed z Nowego Jorku (John Williams)
22:00 USA USA Napływ kapitałów do USA marzec
Miesięczny napływ kapitałów netto (USD) marzec 149,2 mld 162,6 mld
Napływ kapitałów długoterminowych (USD) marzec 23,1 mld 100 mld 141,7 mld
Legenda

Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.


s.a. (seasonally adjusted) – dane wyrównane sezonowo
n.s.a. (non-seasonally adjusted) – dane nie wyrównane sezonowo
w.d.a. (working-day adjusted) – dane skorygowane o liczbę dni roboczych

wst. - dane wstępne
rew. - dane zrewidowane
fin. - dane ostateczne

artykuł przypisany do wydarzenia
publikacje banków centralnych
opis wskaźnika
waga wskaźnika
korekta
święto