Kalendarium wydarzeń gospodarczych - Polska

Sortuj: Wszystko Polska USA Niemcy Wlk. Brytania Strefa Euro Azja/Pacyfik Europa Wsch. Europa Zach. FILTR
Czas Kraj Raport Okres Aktualna Prognoza Poprzednia

Poniedziałek, 16 maja 2022

14:00 Polska Polska Wskaźniki inflacji bazowej kwiecień
Inflacja bez cen administrowanych (r/r) kwiecień 12,2 % 10,6 %
Inflacja bez cen najbardziej zmiennych (r/r) kwiecień 9,3 % 7,9 %
Inflacja bez cen żywności i energii (r/r) kwiecień 7,7 % 7,6 % 6,9 %
Inflacja - 15% średnia obcięta (r/r) kwiecień 9,2 % 7,8 %
Legenda

Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.


s.a. (seasonally adjusted) – dane wyrównane sezonowo
n.s.a. (non-seasonally adjusted) – dane nie wyrównane sezonowo
w.d.a. (working-day adjusted) – dane skorygowane o liczbę dni roboczych

wst. - dane wstępne
rew. - dane zrewidowane
fin. - dane ostateczne

artykuł przypisany do wydarzenia
publikacje banków centralnych
opis wskaźnika
waga wskaźnika
korekta
święto