Kalendarium wydarzeń gospodarczych

Sortuj: Wszystko Polska USA Niemcy Wlk. Brytania Strefa Euro Azja/Pacyfik Europa Wsch. Europa Zach. FILTR
Czas Kraj Raport Okres Aktualna Prognoza Poprzednia

Wtorek, 17 maja 2022

  Norwegia - Dzień Konstytucji - dzień wolny
03:30 Australia Australia Protokół z posiedzenia RBA maj
07:30 Francja Francja Stopa bezrobocia s.a. I kw. 7,3 % 7,4 % 7,4 %
08:00 Wlk. Brytania Wlk. Brytania Wynagrodzenia marzec
Średnie tygodniowe wynagrodzenie (r/r) marzec 7 % 5,4 % 5,6 %
Średnie tygodniowe wynagrodzenie bez bonusów (r/r) marzec 4,2 % 4,1 % 4,1 %
08:00 Rumunia Rumunia PKB n.s.a. wst. (r/r) I kw. 6,5 % 2,2 % 2,4 %
08:00 Wlk. Brytania Wlk. Brytania Stopa bezrobocia marzec 3,7 % 3,8 % 3,8 %
08:00 Wlk. Brytania Wlk. Brytania Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych kwiecień -56,9 tys. -42,5 tys. -81,6 tys.
08:30 Indie Indie Inflacja WPI (r/r) kwiecień 15,1 % 14,5 % 14,55 %
09:00 Węgry Węgry Produkt Krajowy Brutto wst. I kw.
PKB s.a. wst. (k/k) I kw. 2,1 % 2 %
PKB n.s.a. wst. (r/r) I kw. 8,2 % 6,9 % 7,1 %
PKB s.a. wst. (r/r) I kw. 8 % 6,9 %
09:00 Słowacja Słowacja PKB wst. (r/r) I kw. 3,1 % 2,7 % 1,4 %
10:00 Polska Polska Produkt Krajowy Brutto wst. I kw.
PKB s.a. wst. (k/k) I kw. 2,4 % 1,7 % 1,8 %
PKB n.s.a. wst. (r/r) I kw. 8,5 % 8 % 7,6 %
PKB s.a. wst. (r/r) I kw. 9,1 % 8,0 %
10:00 Włochy Włochy Bilans handlu zagranicznego (EUR) marzec -0,08 mld 0,79 mld -1,77 mld
11:00 Strefa Euro Strefa Euro Produkt Krajowy Brutto rew. I kw.
PKB s.a. rew. (k/k) I kw. 0,3 % 0,2 % 0,3 %
PKB s.a. rew. (r/r) I kw. 5,1 % 5 % 4,6 %
11:00 Włochy Włochy Inflacja konsumencka fin. kwiecień
Inflacja CPI fin. (m/m) kwiecień -0,1 % 0,2 % 1 %
Inflacja CPI fin. (r/r) kwiecień 6,0 % 6,2 % 6,5 %
14:00 USA USA Wystąpienie szefa Fed z St. Louis (James Bullard)
14:30 USA USA Wyniki sprzedaży detalicznej kwiecień
Sprzedaż detaliczna (m/m) kwiecień 0,9 % 0,9 % 1,4 %
Sprzedaż bez samochodów (m/m) kwiecień 0,6 % 0,4 % 2,1 %
Sprzedaż bez samochodów i paliw (m/m) kwiecień 1 % 1,2 %
15:15 USA USA Produkcja przemysłowa (m/m) kwiecień 1,1 % 0,5 % 0,9 %
15:15 USA USA Wykorzystanie mocy produkcyjnych kwiecień 79 % 78,6 % 78,2 %
15:15 USA USA Wystąpienie szefa Fed z Filadelfii (Patrick Harker)
16:00 USA USA Zapasy niesprzedanych towarów (m/m) marzec 2 % 1,8 % 1,8 %
16:00 USA USA Indeks rynku nieruchomości - NAHB maj 69 75 77
19:00 Strefa Euro Strefa Euro Wystąpienie publiczne prezeski ECB (Christine Lagarde)
20:00 USA USA Wystąpienie publiczne prezesa Fed (Jerome Powell)
20:30 USA USA Wystąpienie szefowej Fed z Cleveland (Loretta Mester)
22:40 USA USA Tygodniowa zmiana zapasów paliw wg API tydzień
Zmiana zapasów ropy wg API tydzień -2,44 mln brk 1,5 mln brk 1,62 mln brk
Legenda

Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.


s.a. (seasonally adjusted) – dane wyrównane sezonowo
n.s.a. (non-seasonally adjusted) – dane nie wyrównane sezonowo
w.d.a. (working-day adjusted) – dane skorygowane o liczbę dni roboczych

wst. - dane wstępne
rew. - dane zrewidowane
fin. - dane ostateczne

artykuł przypisany do wydarzenia
publikacje banków centralnych
opis wskaźnika
waga wskaźnika
korekta
święto