Kalendarium wydarzeń gospodarczych - Azja/Pacyfik

Sortuj: Wszystko Polska USA Niemcy Wlk. Brytania Strefa Euro Azja/Pacyfik Europa Wsch. Europa Zach. FILTR
Czas Kraj Raport Okres Aktualna Prognoza Poprzednia

Czwartek, 14 października 2021

02:30 Australia Australia Sytuacja na rynku pracy wrzesień
Stopa bezrobocia wrzesień 4,6 % 4,8 % 4,5 %
Zmiana zatrudnienia wrzesień -138 tys. -135 tys. -146,3 tys.
03:30 Chiny Chiny Inflacja CPI (r/r) wrzesień 0,7 % 0,9 % 0,8 %
03:30 Chiny Chiny Inflacja PPI (r/r) wrzesień 10,7 % 10,5 % 9,5 %
06:30 Japonia Produkcja przemysłowa fin. sierpień
Produkcja przemysłowa s.a. fin. (m/m) sierpień -3,6 % -3,2 % -1,5 %
Produkcja przemysłowa n.s.a. fin. (r/r) sierpień 8,8 % 9,3 % 11,6 %
08:30 Indie Indie Inflacja WPI (r/r) wrzesień 10,7 % 11,2 % 11,4 %
23:30 Nowa Zelandia Nowa Zelandia Indeks PMI dla przemysłu wrzesień 51,4 40,1
Legenda

Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.


s.a. (seasonally adjusted) – dane wyrównane sezonowo
n.s.a. (non-seasonally adjusted) – dane nie wyrównane sezonowo
w.d.a. (working-day adjusted) – dane skorygowane o liczbę dni roboczych

wst. - dane wstępne
rew. - dane zrewidowane
fin. - dane ostateczne

artykuł przypisany do wydarzenia
publikacje banków centralnych
opis wskaźnika
waga wskaźnika
korekta
święto