Kalendarium wydarzeń gospodarczych - Europa Wsch.

Sortuj: Wszystko Polska USA Niemcy Wlk. Brytania Strefa Euro Azja/Pacyfik Europa Wsch. Europa Zach. FILTR
Czas Kraj Raport Okres Aktualna Prognoza Poprzednia

Czwartek, 14 października 2021

09:00 Słowacja Słowacja Inflacja konsumencka wrzesień
Inflacja CPI (m/m) wrzesień 0,8 % 1,7 % 0,4 %
Inflacja CPI (r/r) wrzesień 4,6 % 5,5 % 3,8 %
10:00 Czechy Czechy Saldo rachunku bieżącego (CZK) sierpień -37,8 mld -19,54 mld
14:00 Polska Polska Bilans płatniczy sierpień
Saldo rachunku bieżącego (EUR) sierpień -1686 mln -900 mln -1551 mln
Saldo obrotów towarowych (EUR) sierpień -1413 mln -761 mln
Legenda

Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.


s.a. (seasonally adjusted) – dane wyrównane sezonowo
n.s.a. (non-seasonally adjusted) – dane nie wyrównane sezonowo
w.d.a. (working-day adjusted) – dane skorygowane o liczbę dni roboczych

wst. - dane wstępne
rew. - dane zrewidowane
fin. - dane ostateczne

artykuł przypisany do wydarzenia
publikacje banków centralnych
opis wskaźnika
waga wskaźnika
korekta
święto