Kalendarium wydarzeń gospodarczych

Sortuj: Wszystko Polska USA Niemcy Wlk. Brytania Strefa Euro Azja/Pacyfik Europa Wsch. Europa Zach. FILTR
Czas Kraj Raport Okres Aktualna Prognoza Poprzednia

Czwartek, 14 października 2021

02:30 Australia Australia Sytuacja na rynku pracy wrzesień
Stopa bezrobocia wrzesień 4,6 % 4,8 % 4,5 %
Zmiana zatrudnienia wrzesień -138 tys. -135 tys. -146,3 tys.
03:30 Chiny Chiny Inflacja CPI (r/r) wrzesień 0,7 % 0,9 % 0,8 %
03:30 Chiny Chiny Inflacja PPI (r/r) wrzesień 10,7 % 10,5 % 9,5 %
06:30 Japonia Produkcja przemysłowa fin. sierpień
Produkcja przemysłowa s.a. fin. (m/m) sierpień -3,6 % -3,2 % -1,5 %
Produkcja przemysłowa n.s.a. fin. (r/r) sierpień 8,8 % 9,3 % 11,6 %
08:30 Szwajcaria Szwajcaria Inflacja producencka wrzesień
Ceny producentów (m/m) wrzesień 0,1 % 0,5 %
Ceny producentów i importu (m/m) wrzesień 0,2 % 0,9 % 0,7 %
Ceny producentów (r/r) wrzesień 2,9 % 2,9 %
Ceny producentów i importu (r/r) wrzesień 4,5 % 4,4 %
08:30 Indie Indie Inflacja WPI (r/r) wrzesień 10,7 % 11,2 % 11,4 %
09:00 Hiszpania Hiszpania Inflacja konsumencka wrzesień
Inflacja CPI (m/m) wrzesień 0,8 % 0,8 % 0,5 %
Inflacja HICP (m/m) wrzesień 1,1 % 1,1 % 0,4 %
Inflacja CPI (r/r) wrzesień 4 % 4 % 3,3 %
Inflacja HICP (r/r) wrzesień 4 % 4 % 3,3 %
09:00 Słowacja Słowacja Inflacja konsumencka wrzesień
Inflacja CPI (m/m) wrzesień 0,8 % 1,7 % 0,4 %
Inflacja CPI (r/r) wrzesień 4,6 % 5,5 % 3,8 %
09:30 Szwecja Szwecja Inflacja konsumencka wrzesień
Inflacja CPI (m/m) wrzesień 0,5 % 0,5 %
Inflacja bazowa CPI CPIF (m/m) wrzesień 0,2 % 0,3 %
Inflacja CPI (r/r) wrzesień 2,5 % 2,7 % 2,1 %
Inflacja bazowa CPI CPIF (r/r) wrzesień 1,5 % 1,7 % 1,4 %
10:00 Czechy Czechy Saldo rachunku bieżącego (CZK) sierpień -37,8 mld -19,54 mld
14:00 Polska Polska Bilans płatniczy sierpień
Saldo rachunku bieżącego (EUR) sierpień -1686 mln -900 mln -1551 mln
Saldo obrotów towarowych (EUR) sierpień -1413 mln -761 mln
14:30 USA USA Inflacja producencka wrzesień
Inflacja PPI (m/m) wrzesień 0,5 % 0,6 % 0,7 %
Inflacja bazowa PPI (m/m) wrzesień 0,2 % 0,5 % 0,6 %
Inflacja PPI (r/r) wrzesień 8,6 % 8,7 % 8,3 %
Inflacja bazowa PPI (r/r) wrzesień 6,8 % 7,1 % 6,7 %
14:30 Kanada Kanada Produkcja sprzedana (m/m) sierpień 0,5 % 0,4 % -1,5 %
14:30 USA USA Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych tydzień 293 tys. 320 tys. 329 tys.
16:00 USA USA Wystąpienie szefa Fed z Atlanty (Raphael Bostic)
16:30 USA USA Tygodniowa zmiana zapasów gazu tydzień 81 mld 115 mld 118 mld
17:00 USA USA Tygodniowa zmiana zapasów paliw tydzień
Zmiana zapasów ropy tydzień 6,09 mln brk 0,15 mln brk 2,35 mln brk
Zmiana zapasów benzyny tydzień -1,96 mln brk 0,15 mln brk 3,26 mln brk
Zmiana zapasów destylatów tydzień -0,02 mln brk -0,4 mln brk
19:00 USA USA Wystąpienie szefa Fed z Richmond (Tom Barkin)
19:00 USA USA Wystąpienie szefa Fed z Nowego Jorku (John Williams)
23:30 Nowa Zelandia Nowa Zelandia Indeks PMI dla przemysłu wrzesień 51,4 40,1
Legenda

Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.


s.a. (seasonally adjusted) – dane wyrównane sezonowo
n.s.a. (non-seasonally adjusted) – dane nie wyrównane sezonowo
w.d.a. (working-day adjusted) – dane skorygowane o liczbę dni roboczych

wst. - dane wstępne
rew. - dane zrewidowane
fin. - dane ostateczne

artykuł przypisany do wydarzenia
publikacje banków centralnych
opis wskaźnika
waga wskaźnika
korekta
święto