Kalendarium wydarzeń gospodarczych

Sortuj: Wszystko Polska USA Niemcy Wlk. Brytania Strefa Euro Azja/Pacyfik Europa Wsch. Europa Zach. FILTR
Czas Kraj Raport Okres Aktualna Prognoza Poprzednia

Piątek, 15 października 2021

00:00 USA USA Wystąpienie szefa Fed z Filadelfii (Patrick Harker)
08:00 Norwegia Norwegia Bilans handlu zagranicznego (NOK) wrzesień 53,7 mld 42,6 mld
08:45 Francja Francja Inflacja konsumencka fin. wrzesień
Inflacja CPI fin. (m/m) wrzesień -0,2 % -0,2 % 0,6 %
Inflacja HICP fin. (m/m) wrzesień -0,2 % -0,2 % 0,7 %
Inflacja CPI fin. (r/r) wrzesień 2,2 % 2,1 % 1,9 %
Inflacja HICP fin. (r/r) wrzesień 2,7 % 2,7 % 2,4 %
09:00 Polska Polska Wskaźnik Przyszłej Inflacji wg BIEC wrzesień 86,6 85,7
10:00 Polska Polska Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych fin. wrzesień
Inflacja CPI fin. (m/m) wrzesień 0,7 % 0,6 % 0,3 %
Inflacja CPI fin. (r/r) wrzesień 5,9 % 5,8 % 5,5 %
10:06 Włochy Włochy Inflacja konsumencka fin. wrzesień
Inflacja CPI fin. (m/m) wrzesień -0,2 % -0,1 % 0,4 %
Inflacja CPI fin. (r/r) wrzesień 2,5 % 2,6 % 2 %
11:00 Strefa Euro Strefa Euro Handel zagraniczny sierpień
Bilans handlu zagranicznego n.s.a. (EUR) sierpień 4,8 mld 20,7 mld
Bilans handlu zagranicznego s.a. (EUR) sierpień 11,1 mld 15,3 mld 13,5 mld
11:00 Włochy Włochy Bilans handlu zagranicznego (EUR) sierpień 1,32 mld 9,25 mld 8,76 mld
14:30 USA USA Ceny importu i eksportu wrzesień
Ceny eksportu (m/m) wrzesień 0,1 % 0,6 % 0,4 %
Ceny eksportu bez towarów rolniczych (m/m) wrzesień 0,3 % 0,3 %
Ceny importu (m/m) wrzesień 0,4 % 0,5 % -0,3 %
Ceny importu bez ropy (m/m) wrzesień 0,0 % -0,1 %
14:30 USA USA Wyniki sprzedaży detalicznej wrzesień
Sprzedaż detaliczna (m/m) wrzesień 0,7 % -0,2 % 0,9 %
Sprzedaż bez samochodów (m/m) wrzesień 0,8 % 0,5 % 2,0 %
Sprzedaż bez samochodów i paliw (m/m) wrzesień 0,7 % 2,1 %
14:30 USA USA Indeks NY Empire State październik 19,8 27,5 34,3
14:30 Kanada Kanada Sprzedaż hurtowników (m/m) sierpień 0,3 % 0,4 % -2,1 %
16:00 USA USA Raport Uniwersytetu Michigan wst. październik
Indeks Uniwersytetu Michigan wst. październik 71,4 73,6 72,8
Oczekiwania inflacyjne krótkoterminowe wst. październik 4,8 4,6
Oczekiwania inflacyjne długoterminowe wst. październik 2,8 3
16:00 USA USA Zapasy niesprzedanych towarów (m/m) sierpień 0,6 % 0,5 % 0,5 %
17:45 USA USA Wystąpienie szefa Fed z St. Louis (James Bullard)
18:20 USA USA Wystąpienie szefa Fed z Nowego Jorku (John Williams)
19:00 USA USA Liczba wież wiertniczych dla rynku ropy tydzień 445 433
Legenda

Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.


s.a. (seasonally adjusted) – dane wyrównane sezonowo
n.s.a. (non-seasonally adjusted) – dane nie wyrównane sezonowo
w.d.a. (working-day adjusted) – dane skorygowane o liczbę dni roboczych

wst. - dane wstępne
rew. - dane zrewidowane
fin. - dane ostateczne

artykuł przypisany do wydarzenia
publikacje banków centralnych
opis wskaźnika
waga wskaźnika
korekta
święto