Kalendarium wydarzeń gospodarczych - Europa Zach.

Sortuj: Wszystko Polska USA Niemcy Wlk. Brytania Strefa Euro Azja/Pacyfik Europa Wsch. Europa Zach. FILTR
Czas Kraj Raport Okres Aktualna Prognoza Poprzednia

Poniedziałek, 3 maja 2021

  Wlk. Brytania - Majowe Święto Bankowe - dzień wolny
08:00 Niemcy Niemcy Sprzedaż detaliczna marzec
Sprzedaż detaliczna s.a. (m/m) marzec 7,7 % 3,0 % 2,7 %
Sprzedaż detaliczna n.s.a. (r/r) marzec 11,0 % -0,3 % -6,6 %
08:30 Szwecja Szwecja Indeks PMI dla przemysłu kwiecień 69,1 64,7
09:15 Hiszpania Hiszpania Indeks PMI dla przemysłu kwiecień 57,7 59,0 56,9
09:30 Szwajcaria Szwajcaria Indeks PMI dla przemysłu kwiecień 69,5 66,0 66,3
09:45 Włochy Włochy Indeks PMI dla przemysłu kwiecień 60,7 61,0 59,8
09:50 Francja Francja Indeks PMI dla przemysłu fin. kwiecień 58,9 59,2 59,3
09:55 Niemcy Niemcy Indeks PMI dla przemysłu fin. kwiecień 66,2 66,4 66,6
10:00 Strefa Euro Strefa Euro Indeks PMI dla przemysłu fin. kwiecień 62,9 63,3 62,5
10:00 Norwegia Norwegia Indeks PMI dla przemysłu kwiecień 59,1 60,5
Legenda

Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.


s.a. (seasonally adjusted) – dane wyrównane sezonowo
n.s.a. (non-seasonally adjusted) – dane nie wyrównane sezonowo
w.d.a. (working-day adjusted) – dane skorygowane o liczbę dni roboczych

wst. - dane wstępne
rew. - dane zrewidowane
fin. - dane ostateczne

artykuł przypisany do wydarzenia
publikacje banków centralnych
opis wskaźnika
waga wskaźnika
korekta
święto