Kalendarium wydarzeń gospodarczych - Niemcy

Sortuj: Wszystko Polska USA Niemcy Wlk. Brytania Strefa Euro Azja/Pacyfik Europa Wsch. Europa Zach. FILTR
Czas Kraj Raport Okres Aktualna Prognoza Poprzednia

Poniedziałek, 3 maja 2021

08:00 Niemcy Niemcy Sprzedaż detaliczna marzec
Sprzedaż detaliczna s.a. (m/m) marzec 7,7 % 3,0 % 2,7 %
Sprzedaż detaliczna n.s.a. (r/r) marzec 11,0 % -0,3 % -6,6 %
09:55 Niemcy Niemcy Indeks PMI dla przemysłu fin. kwiecień 66,2 66,4 66,6
Legenda

Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.


s.a. (seasonally adjusted) – dane wyrównane sezonowo
n.s.a. (non-seasonally adjusted) – dane nie wyrównane sezonowo
w.d.a. (working-day adjusted) – dane skorygowane o liczbę dni roboczych

wst. - dane wstępne
rew. - dane zrewidowane
fin. - dane ostateczne

artykuł przypisany do wydarzenia
publikacje banków centralnych
opis wskaźnika
waga wskaźnika
korekta
święto