Kalendarium wydarzeń gospodarczych

Sortuj: Wszystko Polska USA Niemcy Wlk. Brytania Strefa Euro Azja/Pacyfik Europa Wsch. Europa Zach. FILTR
Czas Kraj Raport Okres Aktualna Prognoza Poprzednia

Poniedziałek, 3 maja 2021

  Polska - Święto Konstytucji 3 Maja - dzień wolny
  Wlk. Brytania - Majowe Święto Bankowe - dzień wolny
  Rumunia - Wielkanoc Prawosławna - dzień wolny
  Japonia - Dzień Konstytucji - dzień wolny
  Chiny - Święto Pracy - dzień wolny
00:30 Australia Australia Indeks PMI dla przemysłu kwiecień 61,7 59,9
03:00 Australia Australia Inflacja konsumencka - Melbourne Institute (m/m) kwiecień 0,4 % 0,4 %
03:30 Australia Australia Ogłoszenia o pracę kwiecień 4,7 7,8
07:00 Indie Indie Indeks PMI dla przemysłu kwiecień 55,5 51,6 55,4
08:00 Niemcy Niemcy Sprzedaż detaliczna marzec
Sprzedaż detaliczna s.a. (m/m) marzec 7,7 % 3,0 % 2,7 %
Sprzedaż detaliczna n.s.a. (r/r) marzec 11,0 % -0,3 % -6,6 %
08:30 Australia Australia Indeks cen surowców (r/r) maj 34,7 % 28,2 %
08:30 Szwecja Szwecja Indeks PMI dla przemysłu kwiecień 69,1 64,7
09:00 Węgry Węgry Indeks PMI dla przemysłu kwiecień 50,8 48,8
09:00 Turcja Turcja Inflacja CPI (r/r) kwiecień 17,14 % 17,3 % 16,19 %
09:00 Turcja Turcja Inflacja PPI (r/r) kwiecień 35,17 % 31,2 %
09:15 Hiszpania Hiszpania Indeks PMI dla przemysłu kwiecień 57,7 59,0 56,9
09:30 Czechy Czechy Indeks PMI dla przemysłu kwiecień 58,9 59,0 58,0
09:30 Szwajcaria Szwajcaria Indeks PMI dla przemysłu kwiecień 69,5 66,0 66,3
09:45 Włochy Włochy Indeks PMI dla przemysłu kwiecień 60,7 61,0 59,8
09:50 Francja Francja Indeks PMI dla przemysłu fin. kwiecień 58,9 59,2 59,3
09:55 Niemcy Niemcy Indeks PMI dla przemysłu fin. kwiecień 66,2 66,4 66,6
10:00 Strefa Euro Strefa Euro Indeks PMI dla przemysłu fin. kwiecień 62,9 63,3 62,5
10:00 Norwegia Norwegia Indeks PMI dla przemysłu kwiecień 59,1 60,5
15:30 Kanada Kanada Indeks PMI dla przemysłu kwiecień 57,2 58,5
15:45 USA USA Indeks PMI dla przemysłu fin. kwiecień 60,5 60,6 59,1
16:00 USA USA Raport ISM dla przemysłu kwiecień
Indeks ISM dla przemysłu kwiecień 60,7 65,0 64,7
Indeks zatrudnienia (ISM dla przemysłu) kwiecień 55,1 59,6
Indeks cen płaconych (ISM dla przemysłu) kwiecień 89,6 86,0 85,6
Indeks nowych zamówień (ISM dla przemysłu) kwiecień 64,3 68,0
16:00 USA USA Wydatki na inwestycje budowlane (m/m) marzec 0,2 % 2,0 % -0,6 %
20:10 USA USA Wystąpienie szefa Fed z Nowego Jorku (John Williams)
Legenda

Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.


s.a. (seasonally adjusted) – dane wyrównane sezonowo
n.s.a. (non-seasonally adjusted) – dane nie wyrównane sezonowo
w.d.a. (working-day adjusted) – dane skorygowane o liczbę dni roboczych

wst. - dane wstępne
rew. - dane zrewidowane
fin. - dane ostateczne

artykuł przypisany do wydarzenia
publikacje banków centralnych
opis wskaźnika
waga wskaźnika
korekta
święto