Kalendarium wydarzeń gospodarczych - USA

Sortuj: Wszystko Polska USA Niemcy Wlk. Brytania Strefa Euro Azja/Pacyfik Europa Wsch. Europa Zach. FILTR
Czas Kraj Raport Okres Aktualna Prognoza Poprzednia

Poniedziałek, 3 maja 2021

15:45 USA USA Indeks PMI dla przemysłu fin. kwiecień 60,5 60,6 59,1
16:00 USA USA Raport ISM dla przemysłu kwiecień
Indeks ISM dla przemysłu kwiecień 60,7 65,0 64,7
Indeks zatrudnienia (ISM dla przemysłu) kwiecień 55,1 59,6
Indeks cen płaconych (ISM dla przemysłu) kwiecień 89,6 86,0 85,6
Indeks nowych zamówień (ISM dla przemysłu) kwiecień 64,3 68,0
16:00 USA USA Wydatki na inwestycje budowlane (m/m) marzec 0,2 % 2,0 % -0,6 %
20:10 USA USA Wystąpienie szefa Fed z Nowego Jorku (John Williams)
Legenda

Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.


s.a. (seasonally adjusted) – dane wyrównane sezonowo
n.s.a. (non-seasonally adjusted) – dane nie wyrównane sezonowo
w.d.a. (working-day adjusted) – dane skorygowane o liczbę dni roboczych

wst. - dane wstępne
rew. - dane zrewidowane
fin. - dane ostateczne

artykuł przypisany do wydarzenia
publikacje banków centralnych
opis wskaźnika
waga wskaźnika
korekta
święto