Kalendarium wydarzeń gospodarczych - Europa Zach.

Sortuj: Wszystko Polska USA Niemcy Wlk. Brytania Strefa Euro Azja/Pacyfik Europa Wsch. Europa Zach. FILTR
Czas Kraj Raport Okres Aktualna Prognoza Poprzednia

Środa, 7 kwietnia 2021

09:15 Hiszpania Hiszpania Indeks PMI dla usług marzec 48,1 46,8 43,1
09:45 Włochy Włochy Indeks PMI dla usług marzec 48,6 49,1 48,8
09:50 Francja Francja Indeks PMI dla usług fin. marzec 48,2 47,8 45,6
09:55 Niemcy Niemcy Indeks PMI dla usług fin. marzec 51,5 50,8 45,7
10:00 Strefa Euro Strefa Euro Indeks PMI dla usług fin. marzec 49,6 48,8 45,7
10:30 Wlk. Brytania Wlk. Brytania Indeks PMI dla usług fin. marzec 56,3 56,8 49,5
Legenda

Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.


s.a. (seasonally adjusted) – dane wyrównane sezonowo
n.s.a. (non-seasonally adjusted) – dane nie wyrównane sezonowo
w.d.a. (working-day adjusted) – dane skorygowane o liczbę dni roboczych

wst. - dane wstępne
rew. - dane zrewidowane
fin. - dane ostateczne

artykuł przypisany do wydarzenia
publikacje banków centralnych
opis wskaźnika
waga wskaźnika
korekta
święto