Kalendarium wydarzeń gospodarczych

Sortuj: Wszystko Polska USA Niemcy Wlk. Brytania Strefa Euro Azja/Pacyfik Europa Wsch. Europa Zach. FILTR
Czas Kraj Raport Okres Aktualna Prognoza Poprzednia

Wtorek, 6 kwietnia 2021

01:30 Japonia Wydatki gospodarstw domowych (r/r) luty -6,6 % -5,3 % -6,1 %
03:30 Australia Australia Ogłoszenia o pracę marzec 7,4 8,8
03:45 Chiny Chiny Indeks PMI dla usług marzec 54,3 52,2 51,5
06:30 Australia Australia Decyzja RBA ws. stóp procentowych kwiecień 0,1 % 0,1 % 0,1 %
09:00 Czechy Czechy Protokół z posiedzenia CNB marzec
10:00 Norwegia Norwegia Indeks PMI dla przemysłu marzec 60,4 57,5
10:00 Włochy Włochy Stopa bezrobocia styczeń 10,3 % 9,0 % 9,8 %
10:00 Włochy Włochy Stopa bezrobocia luty 10,2 % 8,9 % 10,3 %
10:30 Strefa Euro Strefa Euro Indeks Sentix kwiecień 13,1 6,8 5,0
11:00 Strefa Euro Strefa Euro Stopa bezrobocia luty 8,3 % 8,1 % 8,3 %
22:40 USA USA Tygodniowa zmiana zapasów paliw wg API tydzień
Zmiana zapasów ropy wg API tydzień -2,62 mln brk -1,1 mln brk 3,91 mln brk
Legenda

Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.


s.a. (seasonally adjusted) – dane wyrównane sezonowo
n.s.a. (non-seasonally adjusted) – dane nie wyrównane sezonowo
w.d.a. (working-day adjusted) – dane skorygowane o liczbę dni roboczych

wst. - dane wstępne
rew. - dane zrewidowane
fin. - dane ostateczne

artykuł przypisany do wydarzenia
publikacje banków centralnych
opis wskaźnika
waga wskaźnika
korekta
święto