Kalendarium wydarzeń gospodarczych - USA

Sortuj: Wszystko Polska USA Niemcy Wlk. Brytania Strefa Euro Azja/Pacyfik Europa Wsch. Europa Zach. FILTR
Czas Kraj Raport Okres Aktualna Prognoza Poprzednia

Środa, 7 kwietnia 2021

13:00 USA USA Wnioski o kredyt hipoteczny tydzień -5,1 % -2,2 %
14:30 USA USA Handel zagraniczny luty
Bilans handlu zagranicznego (USD) luty -71,1 mld -70,5 mld -67,8 mld
Eksport (USD) luty 187,25 mld 192,23 mld
Import (USD) luty 258,33 mld 260,06 mld
15:00 USA USA Wystąpienie szefa Fed z Chicago (Charles Evans)
16:30 USA USA Tygodniowa zmiana zapasów paliw tydzień
Zmiana zapasów ropy tydzień -3,52 mln brk -1,3 mln brk -0,88 mln brk
Zmiana zapasów benzyny tydzień 4,04 mln brk 0,1 mln brk -1,73 mln brk
Zmiana zapasów destylatów tydzień 1,45 mln brk 0,5 mln brk 2,54 mln brk
18:00 USA USA Wystąpienie szefa Fed z Richmond (Tom Barkin)
20:00 USA USA Protokół z posiedzenia FOMC marzec
21:00 USA USA Kredyt konsumencki (USD) luty 27,6 mld 5,0 mld -0,1 mld
Legenda

Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.


s.a. (seasonally adjusted) – dane wyrównane sezonowo
n.s.a. (non-seasonally adjusted) – dane nie wyrównane sezonowo
w.d.a. (working-day adjusted) – dane skorygowane o liczbę dni roboczych

wst. - dane wstępne
rew. - dane zrewidowane
fin. - dane ostateczne

artykuł przypisany do wydarzenia
publikacje banków centralnych
opis wskaźnika
waga wskaźnika
korekta
święto