Kalendarium wydarzeń gospodarczych

Sortuj: Wszystko Polska USA Niemcy Wlk. Brytania Strefa Euro Azja/Pacyfik Europa Wsch. Europa Zach. FILTR
Czas Kraj Raport Okres Aktualna Prognoza Poprzednia

Środa, 7 kwietnia 2021

06:30 Indie Indie Decyzja ws. stóp procentowych kwiecień 4,00 % 4,00 % 4,00 %
07:00 Indie Indie Indeks PMI dla usług marzec 54,6 54,5 55,3
09:00 Czechy Czechy Sprzedaż detaliczna bez samochodów (r/r) luty -5,8 % -7,8 % -8,9 %
09:15 Hiszpania Hiszpania Indeks PMI dla usług marzec 48,1 46,8 43,1
09:33 Czechy Czechy Stopa bezrobocia marzec 4,2 % 4,2 % 4,3 %
09:45 Włochy Włochy Indeks PMI dla usług marzec 48,6 49,1 48,8
09:50 Francja Francja Indeks PMI dla usług fin. marzec 48,2 47,8 45,6
09:55 Niemcy Niemcy Indeks PMI dla usług fin. marzec 51,5 50,8 45,7
10:00 Strefa Euro Strefa Euro Indeks PMI dla usług fin. marzec 49,6 48,8 45,7
10:30 Wlk. Brytania Wlk. Brytania Indeks PMI dla usług fin. marzec 56,3 56,8 49,5
13:00 USA USA Wnioski o kredyt hipoteczny tydzień -5,1 % -2,2 %
14:00 Węgry Węgry Protokół z posiedzenia NBH marzec
14:25 Polska Polska Decyzja ws. stóp procentowych kwiecień
Stopa referencyjna kwiecień 0,10 % 0,10 % 0,10 %
Stopa lombardowa kwiecień 0,50 % 0,50 % 0,50 %
Stopa depozytowa kwiecień 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Stopa redyskontowa kwiecień 0,11 % 0,11 % 0,11 %
14:30 USA USA Handel zagraniczny luty
Bilans handlu zagranicznego (USD) luty -71,1 mld -70,5 mld -67,8 mld
Eksport (USD) luty 187,25 mld 192,23 mld
Import (USD) luty 258,33 mld 260,06 mld
14:30 Chile Chile Bilans handlu zagranicznego (USD) marzec 535 mln 1516 mln
14:30 Kanada Kanada Bilans handlu zagranicznego (CAD) luty 1,04 mld 1,3 mld 1,21 mld
15:00 USA USA Wystąpienie szefa Fed z Chicago (Charles Evans)
16:00 Kanada Kanada Indeks Ivey PMI s.a. marzec 72,9 62,0 60,0
16:00 Polska Polska Komunikat po posiedzeniu RPP kwiecień
16:30 USA USA Tygodniowa zmiana zapasów paliw tydzień
Zmiana zapasów ropy tydzień -3,52 mln brk -1,3 mln brk -0,88 mln brk
Zmiana zapasów benzyny tydzień 4,04 mln brk 0,1 mln brk -1,73 mln brk
Zmiana zapasów destylatów tydzień 1,45 mln brk 0,5 mln brk 2,54 mln brk
18:00 USA USA Wystąpienie szefa Fed z Richmond (Tom Barkin)
20:00 USA USA Protokół z posiedzenia FOMC marzec
21:00 USA USA Kredyt konsumencki (USD) luty 27,6 mld 5,0 mld -0,1 mld
Legenda

Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.


s.a. (seasonally adjusted) – dane wyrównane sezonowo
n.s.a. (non-seasonally adjusted) – dane nie wyrównane sezonowo
w.d.a. (working-day adjusted) – dane skorygowane o liczbę dni roboczych

wst. - dane wstępne
rew. - dane zrewidowane
fin. - dane ostateczne

artykuł przypisany do wydarzenia
publikacje banków centralnych
opis wskaźnika
waga wskaźnika
korekta
święto