Kalendarium wydarzeń gospodarczych - Japonia

Sortuj: Wszystko Polska USA Niemcy Wlk. Brytania Strefa Euro Azja/Pacyfik Europa Wsch. Europa Zach. FILTR
Czas Kraj Raport Okres Aktualna Prognoza Poprzednia

Środa, 17 lutego 2021

00:50 Japonia Handel zagraniczny styczeń
Bilans handlu zagranicznego (JPY) styczeń -323,9 mld -600 mld 749,6 mld
Eksport (r/r) styczeń 6,4 % 6,6 % 2,0 %
Import (r/r) styczeń -9,5 % -6,0 % -11,6 %
00:50 Japonia Zamówienia na sprzęt, maszyny i urządzenia (m/m) grudzień 5,2 % -6,2 % 1,5 %
Legenda

Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.


s.a. (seasonally adjusted) – dane wyrównane sezonowo
n.s.a. (non-seasonally adjusted) – dane nie wyrównane sezonowo
w.d.a. (working-day adjusted) – dane skorygowane o liczbę dni roboczych

wst. - dane wstępne
rew. - dane zrewidowane
fin. - dane ostateczne

artykuł przypisany do wydarzenia
publikacje banków centralnych
opis wskaźnika
waga wskaźnika
korekta
święto