Kalendarium wydarzeń gospodarczych

Sortuj: Wszystko Polska USA Niemcy Wlk. Brytania Strefa Euro Azja/Pacyfik Europa Wsch. Europa Zach. FILTR
Czas Kraj Raport Okres Aktualna Prognoza Poprzednia

Środa, 17 lutego 2021

  Chiny - Nowy Rok Księżycowy - dzień wolny
00:50 Japonia Handel zagraniczny styczeń
Bilans handlu zagranicznego (JPY) styczeń -323,9 mld -600 mld 749,6 mld
Eksport (r/r) styczeń 6,4 % 6,6 % 2,0 %
Import (r/r) styczeń -9,5 % -6,0 % -11,6 %
00:50 Japonia Zamówienia na sprzęt, maszyny i urządzenia (m/m) grudzień 5,2 % -6,2 % 1,5 %
08:00 Wlk. Brytania Wlk. Brytania Inflacja konsumencka styczeń
Inflacja CPI (m/m) styczeń -0,2 % -0,4 % 0,3 %
Inflacja bazowa CPI (m/m) styczeń -0,5 % 0,3 %
Inflacja RPI (m/m) styczeń -0,3 % 0,6 %
Inflacja CPI (r/r) styczeń 0,7 % 0,5 % 0,6 %
Inflacja bazowa CPI (r/r) styczeń 1,4 % 1,3 % 1,4 %
Inflacja RPI (r/r) styczeń 1,4 % 1,2 %
08:00 Wlk. Brytania Wlk. Brytania Inflacja producencka styczeń
Inflacja PPI (m/m) styczeń 0,4 % 0,2 % 0,2 %
Inflacja bazowa PPI (m/m) styczeń 0,3 % 0,1 %
Inflacja PPI (r/r) styczeń -0,2 % -0,4 % -0,5 %
Inflacja bazowa PPI (r/r) styczeń 1,4 % 1,2 %
10:00 Polska Polska Koniunktura konsumencka luty
Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej luty -25,2 -25,1
Wyprzedzający wskaźnik ufności konsumenckiej luty -22,3 -22,7
10:00 Polska Polska Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie styczeń
Przeciętne wynagrodzenie brutto (PLN) styczeń 5536,8 5973,75
Zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw styczeń 6314,1 tys. 6329 tys.
Wynagrodzenie (r/r) styczeń 4,8 % 5,1 % 6,6 %
Zatrudnienie (r/r) styczeń -2,0 % -1,2 % -1,0 %
13:00 USA USA Wnioski o kredyt hipoteczny tydzień -5,1 % -4,1 %
14:30 USA USA Inflacja producencka styczeń
Inflacja PPI (m/m) styczeń 1,3 % 0,4 % 0,3 %
Inflacja bazowa PPI (m/m) styczeń 1,2 % 0,2 % 0,1 %
Inflacja PPI (r/r) styczeń 1,7 % 0,9 % 0,8 %
Inflacja bazowa PPI (r/r) styczeń 2,0 % 1,1 % 1,2 %
14:30 USA USA Wyniki sprzedaży detalicznej styczeń
Sprzedaż detaliczna (m/m) styczeń 5,3 % 1,1 % -1,0 %
Sprzedaż bez samochodów (m/m) styczeń 5,9 % 1,0 % -1,8 %
Sprzedaż bez samochodów i paliw (m/m) styczeń 6,1 % -2,5 %
14:30 Kanada Kanada Inflacja konsumencka styczeń
Inflacja bazowa CPI (m/m) styczeń 0,5 % -0,4 %
Inflacja CPI (m/m) styczeń 0,6 % 0,4 % -0,2 %
Inflacja bazowa CPI (r/r) styczeń 1,6 % 1,4 % 1,5 %
Inflacja CPI (r/r) styczeń 1,0 % 0,8 % 0,7 %
15:15 USA USA Wykorzystanie mocy produkcyjnych styczeń 75,6 % 74,8 % 74,9 %
15:15 USA USA Produkcja przemysłowa (m/m) styczeń 0,9 % 0,5 % 1,3 %
16:00 USA USA Zapasy niesprzedanych towarów (m/m) grudzień 0,6 % 0,5 % 0,5 %
16:00 USA USA Indeks rynku nieruchomości - NAHB luty 84 83 83
20:00 USA USA Protokół z posiedzenia FOMC styczeń
22:40 USA USA Tygodniowa zmiana zapasów paliw wg API tydzień
Zmiana zapasów ropy wg API tydzień -5,8 mln brk -2,2 mln brk -3,5 mln brk
Legenda

Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.


s.a. (seasonally adjusted) – dane wyrównane sezonowo
n.s.a. (non-seasonally adjusted) – dane nie wyrównane sezonowo
w.d.a. (working-day adjusted) – dane skorygowane o liczbę dni roboczych

wst. - dane wstępne
rew. - dane zrewidowane
fin. - dane ostateczne

artykuł przypisany do wydarzenia
publikacje banków centralnych
opis wskaźnika
waga wskaźnika
korekta
święto