Kalendarium wydarzeń gospodarczych - Polska

Sortuj: Wszystko Polska USA Niemcy Wlk. Brytania Strefa Euro Azja/Pacyfik Europa Wsch. Europa Zach. FILTR
Czas Kraj Raport Okres Aktualna Prognoza Poprzednia

Środa, 17 lutego 2021

10:00 Polska Polska Koniunktura konsumencka luty
Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej luty -25,2 -25,1
Wyprzedzający wskaźnik ufności konsumenckiej luty -22,3 -22,7
10:00 Polska Polska Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie styczeń
Przeciętne wynagrodzenie brutto (PLN) styczeń 5536,8 5973,75
Zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw styczeń 6314,1 tys. 6329 tys.
Wynagrodzenie (r/r) styczeń 4,8 % 5,1 % 6,6 %
Zatrudnienie (r/r) styczeń -2,0 % -1,2 % -1,0 %
Legenda

Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.


s.a. (seasonally adjusted) – dane wyrównane sezonowo
n.s.a. (non-seasonally adjusted) – dane nie wyrównane sezonowo
w.d.a. (working-day adjusted) – dane skorygowane o liczbę dni roboczych

wst. - dane wstępne
rew. - dane zrewidowane
fin. - dane ostateczne

artykuł przypisany do wydarzenia
publikacje banków centralnych
opis wskaźnika
waga wskaźnika
korekta
święto