Kalendarium wydarzeń gospodarczych - Strefa Euro

Sortuj: Wszystko Polska USA Niemcy Wlk. Brytania Strefa Euro Azja/Pacyfik Europa Wsch. Europa Zach. FILTR
Czas Kraj Raport Okres Aktualna Prognoza Poprzednia

Czwartek, 7 stycznia 2021

11:00 Strefa Euro Strefa Euro Sprzedaż detaliczna listopad
Sprzedaż detaliczna s.a. (m/m) listopad -6,1 % -3,4 % 1,4 %
Sprzedaż detaliczna w.d.a. (r/r) listopad -2,9 % 0,8 % 4,2 %
11:00 Strefa Euro Strefa Euro Koniunktura gospodarcza grudzień
Indeks nastrojów biznesu grudzień -0,41 -0,63
Indeks nastrojów w gospodarce grudzień 90,4 90,0 87,7
Indeks nastrojów konsumentów grudzień -13,9 -15,0 -17,6
Indeks nastrojów producentów grudzień -7,2 -8,1 -10,1
Indeks nastrojów w usługach grudzień -17,4 -15,0 -17,1
11:00 Strefa Euro Strefa Euro Inflacja HICP - dane szacunkowe (r/r) grudzień -0,3 % -0,2 % -0,3 %
Legenda

Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.


s.a. (seasonally adjusted) – dane wyrównane sezonowo
n.s.a. (non-seasonally adjusted) – dane nie wyrównane sezonowo
w.d.a. (working-day adjusted) – dane skorygowane o liczbę dni roboczych

wst. - dane wstępne
rew. - dane zrewidowane
fin. - dane ostateczne

artykuł przypisany do wydarzenia
publikacje banków centralnych
opis wskaźnika
waga wskaźnika
korekta
święto