Kalendarium wydarzeń gospodarczych

Sortuj: Wszystko Polska USA Niemcy Wlk. Brytania Strefa Euro Azja/Pacyfik Europa Wsch. Europa Zach. FILTR
Czas Kraj Raport Okres Aktualna Prognoza Poprzednia

Środa, 6 stycznia 2021

  Polska,  Słowacja - Święto Trzech Króli - dzień wolny
02:45 Chiny Chiny Indeks PMI dla usług grudzień 56,3 57,8
06:00 Japonia Indeks zaufania konsumentów grudzień 31,8 32,6 33,7
06:00 Indie Indie Indeks PMI dla usług grudzień 52,3 54,0 53,7
08:45 Francja Francja Inflacja konsumencka wst. grudzień
Inflacja CPI wst. (m/m) grudzień 0,2 % 0,4 % 0,2 %
Inflacja HICP wst. (m/m) grudzień 0,2 % 0,5 % 0,2 %
Inflacja CPI wst. (r/r) grudzień 0,0 % 0,2 % 0,2 %
Inflacja HICP wst. (r/r) grudzień 0,0 % 0,2 % 0,2 %
08:45 Francja Francja Indeks zaufania gospodarstw domowych grudzień 95 91 89
09:00 Węgry Węgry Inflacja producencka listopad
Inflacja PPI (m/m) listopad 0,0 % 0,7 %
Inflacja PPI (r/r) listopad 5,5 % 5,9 %
09:00 Czechy Czechy Bilans handlu zagranicznego (CZK) listopad 32,2 mld 29,4 mld 33,4 mld
09:00 Węgry Węgry Wynagrodzenia (r/r) październik 8,8 % 8,8 %
09:15 Hiszpania Hiszpania Indeks PMI dla usług grudzień 48,0 45,0 39,5
09:45 Włochy Włochy Indeks PMI dla usług grudzień 39,7 45,3 39,4
09:50 Francja Francja Indeks PMI dla usług fin. grudzień 49,1 49,2 38,8
09:55 Niemcy Niemcy Indeks PMI dla usług fin. grudzień 47,0 47,7 46,0
10:00 Strefa Euro Strefa Euro Indeks PMI dla usług fin. grudzień 46,4 47,3 41,7
10:30 Wlk. Brytania Wlk. Brytania Indeks PMI dla usług fin. grudzień 49,4 49,9 47,6
11:00 Strefa Euro Strefa Euro Inflacja producencka listopad
Inflacja PPI (m/m) listopad 0,4 % 0,1 % 0,4 %
Inflacja PPI (r/r) listopad -1,9 % -2,2 % -2,0 %
13:00 USA USA Wnioski o kredyt hipoteczny tydzień 1,7 % 0,8 %
14:00 Niemcy Niemcy Inflacja konsumencka wst. grudzień
Inflacja CPI wst. (m/m) grudzień 0,5 % 0,6 % -0,8 %
Inflacja HICP wst. (m/m) grudzień 0,6 % 0,7 % -1,0 %
Inflacja HICP wst. (r/r) grudzień -0,7 % -0,6 % -0,7 %
Inflacja CPI wst. (r/r) grudzień -0,3 % -0,3 % -0,3 %
14:00 Węgry Węgry Protokół z posiedzenia NBH grudzień
14:15 USA USA Raport ADP grudzień -123 tys. 88 tys. 304 tys.
15:00 Wlk. Brytania Wlk. Brytania Wystąpienie publiczne szefa BoE (Andrew Bailey)
15:45 USA USA Indeks PMI dla usług fin. grudzień 54,8 55,3 58,4
16:00 USA USA Zamówienia na dobra bez środków trans. fin. (m/m) listopad 0,4 % 0,4 % 1,9 %
16:00 USA USA Zamówienia na dobra trwałego użytku fin. (m/m) listopad 1,0 % 0,9 % 1,8 %
16:00 USA USA Zamówienia w przemyśle (m/m) listopad 1,0 % 0,7 % 1,3 %
16:30 USA USA Tygodniowa zmiana zapasów paliw tydzień
Zmiana zapasów ropy tydzień -8,0 mln brk -1,5 mln brk -6,06 mln brk
Zmiana zapasów benzyny tydzień 4,5 mln brk 1,55 mln brk -1,19 mln brk
Zmiana zapasów destylatów tydzień 6,4 mln brk 2,8 mln brk 3,09 mln brk
20:00 USA USA Protokół z posiedzenia FOMC grudzień
Legenda

Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.


s.a. (seasonally adjusted) – dane wyrównane sezonowo
n.s.a. (non-seasonally adjusted) – dane nie wyrównane sezonowo
w.d.a. (working-day adjusted) – dane skorygowane o liczbę dni roboczych

wst. - dane wstępne
rew. - dane zrewidowane
fin. - dane ostateczne

artykuł przypisany do wydarzenia
publikacje banków centralnych
opis wskaźnika
waga wskaźnika
korekta
święto