Kalendarium wydarzeń gospodarczych - Niemcy

Sortuj: Wszystko Polska USA Niemcy Wlk. Brytania Strefa Euro Azja/Pacyfik Europa Wsch. Europa Zach. FILTR
Czas Kraj Raport Okres Aktualna Prognoza Poprzednia

Czwartek, 7 stycznia 2021

08:00 Niemcy Niemcy Zamówienia w przemyśle listopad
Zamówienia w przemyśle s.a. (m/m) listopad 2,3 % -1,2 % 3,3 %
Zamówienia w przemyśle n.s.a. (r/r) listopad 8,5 % 2,9 %
Zamówienia w przemyśle w.d.a. (r/r) listopad 6,3 % 2,3 %
Legenda

Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.


s.a. (seasonally adjusted) – dane wyrównane sezonowo
n.s.a. (non-seasonally adjusted) – dane nie wyrównane sezonowo
w.d.a. (working-day adjusted) – dane skorygowane o liczbę dni roboczych

wst. - dane wstępne
rew. - dane zrewidowane
fin. - dane ostateczne

artykuł przypisany do wydarzenia
publikacje banków centralnych
opis wskaźnika
waga wskaźnika
korekta
święto