Kalendarium wydarzeń gospodarczych

Sortuj: Wszystko Polska USA Niemcy Wlk. Brytania Strefa Euro Azja/Pacyfik Europa Wsch. Europa Zach. FILTR
Czas Kraj Raport Okres Aktualna Prognoza Poprzednia

Piątek, 8 stycznia 2021

00:30 Japonia Wydatki gospodarstw domowych (r/r) listopad 1,1 % 1,9 %
07:45 Szwajcaria Szwajcaria Sytuacja na rynku pracy grudzień
Stopa bezrobocia n.s.a. grudzień 3,5 % 3,5 % 3,3 %
Stopa bezrobocia s.a. grudzień 3,4 % 3,4 % 3,4 %
08:00 Niemcy Niemcy Handel zagraniczny listopad
Bilans handlu zagranicznego s.a. (EUR) listopad 16,4 mld 18,5 mld 18,2 mld
Import s.a. (m/m) listopad 4,7 % 0,4 % 0,4 %
Eksport s.a. (m/m) listopad 2,2 % 0,8 % 0,9 %
08:00 Niemcy Niemcy Produkcja przemysłowa listopad
Produkcja przemysłowa s.a. (m/m) listopad 0,9 % 0,7 % 3,4 %
Produkcja przemysłowa w.d.a. (r/r) listopad -2,6 % -2,7 %
Produkcja przemysłowa n.s.a. (r/r) listopad -0,1 % -2,0 %
08:00 Norwegia Norwegia Przetwórstwo przemysłowe (m/m) listopad 1,5 % 0,6 %
08:45 Francja Francja Wydatki konsumentów (m/m) listopad -18,9 % -15,1 % 3,9 %
08:45 Francja Francja Bilans handlu zagranicznego s.a. (EUR) listopad -3,56 mld -4,5 mld -4,63 mld
08:45 Francja Francja Produkcja przemysłowa (m/m) listopad -0,9 % -1,0 % 1,9 %
09:00 Czechy Czechy Produkt Krajowy Brutto fin. III kw.
PKB s.a. fin. (k/k) III kw. 6,9 % 6,9 % -8,7 %
PKB s.a. fin. (r/r) III kw. -5,0 % -5,0 % -10,9 %
09:00 Węgry Węgry Produkcja przemysłowa wst. listopad
Produkcja przemysłowa s.a. wst. (m/m) listopad -1,2 % 2,8 %
Produkcja przemysłowa n.s.a. wst. (r/r) listopad 3,5 % 3,3 % 0,6 %
Produkcja przemysłowa w.d.a. wst. (r/r) listopad 1,6 % 2,7 %
09:00 Czechy Czechy Protokół z posiedzenia CNB grudzień
09:00 Czechy Czechy Produkcja przemysłowa (r/r) listopad 0,4 % 1,5 % 1,3 %
09:00 Słowacja Słowacja Bilans handlu zagranicznego (EUR) listopad 222,9 mln 837,7 mln
09:30 Szwecja Szwecja Produkcja przemysłowa s.a. (r/r) listopad 0,8 % 0,6 %
09:30 Wlk. Brytania Wlk. Brytania Indeks cen nieruchomości - Halifax (m/m) grudzień 0,2 % 0,5 % 1,0 %
09:30 Czechy Czechy Stopa bezrobocia grudzień 4,0 % 4,0 % 3,8 %
11:00 Strefa Euro Strefa Euro Stopa bezrobocia listopad 8,3 % 8,5 % 8,4 %
11:00 Włochy Włochy Stopa bezrobocia listopad 8,9 % 10 % 9,5 %
12:00 Chile Chile Inflacja CPI (m/m) grudzień 0,3 % -0,1 %
14:30 Kanada Kanada Sytuacja na rynku pracy grudzień
Zmiana zatrudnienia na pełny etat grudzień 36,5 tys. 99,4 tys.
Zmiana zatrudnienia na część etatu grudzień -99,0 tys. -37,4 tys.
Stopa bezrobocia grudzień 8,6 % 8,6 % 8,5 %
Zmiana zatrudnienia grudzień -62,6 tys. -25,0 tys. 62,1 tys.
14:30 USA USA Sytuacja na rynku pracy grudzień
Stopa bezrobocia grudzień 6,7 % 6,7 % 6,7 %
Zmiana zatrudnienia w sektorze pozarolniczym grudzień -140 tys. 100 tys. 336 tys.
Płaca godzinowa (m/m) grudzień 0,8 % 0,2 % 0,3 %
Długość tygodnia pracy grudzień 34,7 godz. 34,8 godz. 34,8 godz.
Zmiana zatrudnienia w sektorze prywatnym grudzień -95 tys. 100 tys. 417 tys.
Płaca godzinowa (r/r) grudzień 5,1 % 4,4 % 4,4 %
16:00 USA USA Zapasy hurtowników (m/m) listopad 0,0 % -0,1 % 1,1 %
17:00 USA USA Wystąpienie publiczne członka zarządu Fed (Richard Clarida)
19:00 USA USA Liczba wież wiertniczych dla rynku ropy tydzień 275 267
21:00 USA USA Kredyt konsumencki (USD) listopad 15,3 mld 9,0 mld 4,5 mld
Legenda

Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.


s.a. (seasonally adjusted) – dane wyrównane sezonowo
n.s.a. (non-seasonally adjusted) – dane nie wyrównane sezonowo
w.d.a. (working-day adjusted) – dane skorygowane o liczbę dni roboczych

wst. - dane wstępne
rew. - dane zrewidowane
fin. - dane ostateczne

artykuł przypisany do wydarzenia
publikacje banków centralnych
opis wskaźnika
waga wskaźnika
korekta
święto