Kalendarium wydarzeń gospodarczych - Azja/Pacyfik

Sortuj: Wszystko Polska USA Niemcy Wlk. Brytania Strefa Euro Azja/Pacyfik Europa Wsch. Europa Zach. FILTR
Czas Kraj Raport Okres Aktualna Prognoza Poprzednia

Wtorek, 8 grudnia 2020

00:30 Japonia Wydatki gospodarstw domowych (r/r) październik 1,9 % 2,5 % -10,2 %
00:50 Japonia Produkt Krajowy Brutto fin. III kw.
PKB (annualizowany) fin. III kw. 22,9 % 21,5 % -29,2 %
PKB s.a. fin. (k/k) III kw. 5,3 % 5,0 % -8,3 %
PKB n.s.a. fin. (r/r) III kw. -5,7 % -5,8 % -10,3 %
00:50 Japonia Bilans płatniczy październik
Saldo rachunku bieżącego n.s.a. (JPY) październik 2144,7 mld 2126 mld 1660,2 mld
Saldo rachunku bieżącego s.a. (JPY) październik 1983,3 mld 1345,5 mld
01:30 Australia Australia Indeks cen nieruchomości (k/k) III kw. 0,8 % -1,6 % -1,8 %
01:30 Australia Australia Indeks zaufania biznesu listopad 12 3
Legenda

Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.


s.a. (seasonally adjusted) – dane wyrównane sezonowo
n.s.a. (non-seasonally adjusted) – dane nie wyrównane sezonowo
w.d.a. (working-day adjusted) – dane skorygowane o liczbę dni roboczych

wst. - dane wstępne
rew. - dane zrewidowane
fin. - dane ostateczne

artykuł przypisany do wydarzenia
publikacje banków centralnych
opis wskaźnika
waga wskaźnika
korekta
święto