Kalendarium wydarzeń gospodarczych - Europa Zach.

Sortuj: Wszystko Polska USA Niemcy Wlk. Brytania Strefa Euro Azja/Pacyfik Europa Wsch. Europa Zach. FILTR
Czas Kraj Raport Okres Aktualna Prognoza Poprzednia

Wtorek, 8 grudnia 2020

07:45 Szwajcaria Szwajcaria Sytuacja na rynku pracy listopad
Stopa bezrobocia n.s.a. listopad 3,3 % 3,3 % 3,2 %
Stopa bezrobocia s.a. listopad 3,4 % 3,4 % 3,4 %
08:45 Francja Francja Bilans handlu zagranicznego s.a. (EUR) październik -4,85 mld -5,5 mld -5,59 mld
11:00 Strefa Euro Strefa Euro Produkt Krajowy Brutto fin. III kw.
PKB s.a. fin. (k/k) III kw. 12,5 % 12,6 % -11,8 %
PKB s.a. fin. (r/r) III kw. -4,3 % -4,4 % -14,8 %
11:00 Niemcy Niemcy Indeks instytutu ZEW grudzień 55,0 45,5 39,0
Legenda

Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.


s.a. (seasonally adjusted) – dane wyrównane sezonowo
n.s.a. (non-seasonally adjusted) – dane nie wyrównane sezonowo
w.d.a. (working-day adjusted) – dane skorygowane o liczbę dni roboczych

wst. - dane wstępne
rew. - dane zrewidowane
fin. - dane ostateczne

artykuł przypisany do wydarzenia
publikacje banków centralnych
opis wskaźnika
waga wskaźnika
korekta
święto