Kalendarium wydarzeń gospodarczych

Sortuj: Wszystko Polska USA Niemcy Wlk. Brytania Strefa Euro Azja/Pacyfik Europa Wsch. Europa Zach. FILTR
Czas Kraj Raport Okres Aktualna Prognoza Poprzednia

Poniedziałek, 7 grudnia 2020

01:30 Australia Australia Ogłoszenia o pracę listopad 13,9 11,9
04:00 Chiny Chiny Handel zagraniczny listopad
Bilans handlu zagranicznego (USD) listopad 75,4 mld 53,5 mld 58,44 mld
Import (r/r) listopad 4,5 % 6,1 % 4,7 %
Eksport (r/r) listopad 21,1 % 12,0 % 11,4 %
08:00 Niemcy Niemcy Produkcja przemysłowa październik
Produkcja przemysłowa s.a. (m/m) październik 3,2 % 1,5 % 2,3 %
Produkcja przemysłowa w.d.a. (r/r) październik -3,0 % -6,7 %
Produkcja przemysłowa n.s.a. (r/r) październik -2,2 % -3,2 %
08:00 Norwegia Norwegia Przetwórstwo przemysłowe (m/m) październik 0,6 % -0,5 %
09:00 Czechy Czechy Sprzedaż detaliczna bez samochodów (r/r) październik -0,9 % -3,3 % 0,4 %
09:30 Szwecja Szwecja Produkcja przemysłowa s.a. (r/r) październik 0,4 % -2,1 %
09:30 Szwecja Szwecja Protokół z posiedzenia Riksbank listopad
09:30 Wlk. Brytania Wlk. Brytania Indeks cen nieruchomości - Halifax (m/m) listopad 1,2 % 0,6 % 0,3 %
10:30 Strefa Euro Strefa Euro Indeks Sentix grudzień -2,7 -13,0 -10,0
12:12 Chile Chile Inflacja CPI (m/m) listopad -0,1 % 0,15 % 0,7 %
12:32 Chile Chile Bilans handlu zagranicznego (USD) listopad 1568 mln 1208 mln
16:00 Kanada Kanada Indeks Ivey PMI s.a. listopad 52,7 52,3 54,5
21:00 USA USA Kredyt konsumencki (USD) październik 7,23 mld 17,6 mld 15,03 mld
22:00 Chile Chile Decyzja ws. stóp procentowych grudzień 0,50 % 0,50 % 0,50 %
Legenda

Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.


s.a. (seasonally adjusted) – dane wyrównane sezonowo
n.s.a. (non-seasonally adjusted) – dane nie wyrównane sezonowo
w.d.a. (working-day adjusted) – dane skorygowane o liczbę dni roboczych

wst. - dane wstępne
rew. - dane zrewidowane
fin. - dane ostateczne

artykuł przypisany do wydarzenia
publikacje banków centralnych
opis wskaźnika
waga wskaźnika
korekta
święto