Kalendarium wydarzeń gospodarczych

Sortuj: Wszystko Polska USA Niemcy Wlk. Brytania Strefa Euro Azja/Pacyfik Europa Wsch. Europa Zach. FILTR
Czas Kraj Raport Okres Aktualna Prognoza Poprzednia

Wtorek, 8 grudnia 2020

00:30 Japonia Wydatki gospodarstw domowych (r/r) październik 1,9 % 2,5 % -10,2 %
00:50 Japonia Produkt Krajowy Brutto fin. III kw.
PKB (annualizowany) fin. III kw. 22,9 % 21,5 % -29,2 %
PKB s.a. fin. (k/k) III kw. 5,3 % 5,0 % -8,3 %
PKB n.s.a. fin. (r/r) III kw. -5,7 % -5,8 % -10,3 %
00:50 Japonia Bilans płatniczy październik
Saldo rachunku bieżącego n.s.a. (JPY) październik 2144,7 mld 2126 mld 1660,2 mld
Saldo rachunku bieżącego s.a. (JPY) październik 1983,3 mld 1345,5 mld
01:30 Australia Australia Indeks cen nieruchomości (k/k) III kw. 0,8 % -1,6 % -1,8 %
01:30 Australia Australia Indeks zaufania biznesu listopad 12 3
07:45 Szwajcaria Szwajcaria Sytuacja na rynku pracy listopad
Stopa bezrobocia n.s.a. listopad 3,3 % 3,3 % 3,2 %
Stopa bezrobocia s.a. listopad 3,4 % 3,4 % 3,4 %
08:00 Rumunia Rumunia PKB n.s.a. rew. (r/r) III kw. -6,0 % -6,0 % -10,3 %
08:45 Francja Francja Bilans handlu zagranicznego s.a. (EUR) październik -4,85 mld -5,5 mld -5,59 mld
09:00 Węgry Węgry Inflacja konsumencka listopad
Inflacja CPI (m/m) listopad -0,2 % 0,2 %
Inflacja CPI (r/r) listopad 2,7 % 2,9 % 3,0 %
09:00 Czechy Czechy Bilans handlu zagranicznego (CZK) październik 33,4 mld 19,1 mld 34,4 mld
09:00 Czechy Czechy Produkcja przemysłowa (r/r) październik 1,3 % -2,5 % -1,9 %
11:00 Strefa Euro Strefa Euro Produkt Krajowy Brutto fin. III kw.
PKB s.a. fin. (k/k) III kw. 12,5 % 12,6 % -11,8 %
PKB s.a. fin. (r/r) III kw. -4,3 % -4,4 % -14,8 %
11:00 Niemcy Niemcy Indeks instytutu ZEW grudzień 55,0 45,5 39,0
14:30 USA USA Jednostkowe koszty pracy fin. (k/k) III kw. -6,6 % -8,9 % 8,5 %
14:30 USA USA Wydajność pracy fin. (k/k) III kw. 4,6 % 4,9 % 10,6 %
22:40 USA USA Tygodniowa zmiana zapasów paliw wg API tydzień
Zmiana zapasów ropy wg API tydzień 1,14 mln brk -1,5 mln brk 4,15 mln brk
Legenda

Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.


s.a. (seasonally adjusted) – dane wyrównane sezonowo
n.s.a. (non-seasonally adjusted) – dane nie wyrównane sezonowo
w.d.a. (working-day adjusted) – dane skorygowane o liczbę dni roboczych

wst. - dane wstępne
rew. - dane zrewidowane
fin. - dane ostateczne

artykuł przypisany do wydarzenia
publikacje banków centralnych
opis wskaźnika
waga wskaźnika
korekta
święto