Kalendarium wydarzeń gospodarczych - Chile

Sortuj: Wszystko Polska USA Niemcy Wlk. Brytania Strefa Euro Azja/Pacyfik Europa Wsch. Europa Zach. FILTR
Czas Kraj Raport Okres Aktualna Prognoza Poprzednia

Poniedziałek, 7 grudnia 2020

12:12 Chile Chile Inflacja CPI (m/m) listopad -0,1 % 0,15 % 0,7 %
12:32 Chile Chile Bilans handlu zagranicznego (USD) listopad 1568 mln 1208 mln
22:00 Chile Chile Decyzja ws. stóp procentowych grudzień 0,50 % 0,50 % 0,50 %
Legenda

Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.


s.a. (seasonally adjusted) – dane wyrównane sezonowo
n.s.a. (non-seasonally adjusted) – dane nie wyrównane sezonowo
w.d.a. (working-day adjusted) – dane skorygowane o liczbę dni roboczych

wst. - dane wstępne
rew. - dane zrewidowane
fin. - dane ostateczne

artykuł przypisany do wydarzenia
publikacje banków centralnych
opis wskaźnika
waga wskaźnika
korekta
święto