Kalendarium wydarzeń gospodarczych - Azja/Pacyfik

Sortuj: Wszystko Polska USA Niemcy Wlk. Brytania Strefa Euro Azja/Pacyfik Europa Wsch. Europa Zach. FILTR
Czas Kraj Raport Okres Aktualna Prognoza Poprzednia

Poniedziałek, 7 grudnia 2020

01:30 Australia Australia Ogłoszenia o pracę listopad 13,9 11,9
04:00 Chiny Chiny Handel zagraniczny listopad
Bilans handlu zagranicznego (USD) listopad 75,4 mld 53,5 mld 58,44 mld
Import (r/r) listopad 4,5 % 6,1 % 4,7 %
Eksport (r/r) listopad 21,1 % 12,0 % 11,4 %
Legenda

Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.


s.a. (seasonally adjusted) – dane wyrównane sezonowo
n.s.a. (non-seasonally adjusted) – dane nie wyrównane sezonowo
w.d.a. (working-day adjusted) – dane skorygowane o liczbę dni roboczych

wst. - dane wstępne
rew. - dane zrewidowane
fin. - dane ostateczne

artykuł przypisany do wydarzenia
publikacje banków centralnych
opis wskaźnika
waga wskaźnika
korekta
święto