Kalendarium wydarzeń gospodarczych

Sortuj: Wszystko Polska USA Niemcy Wlk. Brytania Strefa Euro Azja/Pacyfik Europa Wsch. Europa Zach. FILTR
Czas Kraj Raport Okres Aktualna Prognoza Poprzednia

Wtorek, 1 grudnia 2020

  Rumunia - Święto Narodowe - dzień wolny
00:30 Japonia Stopa bezrobocia październik 3,1 % 3,1 % 3,0 %
01:30 Japonia Indeks PMI dla przemysłu fin. listopad 49,0 48,3 48,7
01:30 Australia Australia Saldo rachunku bieżącego (AUD) III kw. 10,0 mld 7,1 mld 17,7 mld
01:30 Australia Australia Nowe domy oddane do użytku (m/m) październik 3,8 % -3,0 % 15,4 %
02:45 Chiny Chiny Indeks PMI dla przemysłu fin. listopad 54,9 53,5 53,6
04:30 Australia Australia Decyzja RBA ws. stóp procentowych grudzień 0,10 % 0,10 % 0,10 %
06:00 Indie Indie Indeks PMI dla przemysłu listopad 56,3 57,3 58,9
06:30 Australia Australia Indeks cen surowców (r/r) grudzień 2,2 % -0,3 %
07:45 Szwajcaria Szwajcaria Produkt Krajowy Brutto III kw.
PKB s.a. (k/k) III kw. 7,2 % 5,9 % -7,0 %
PKB n.s.a. (r/r) III kw. -1,6 % -3,3 % -7,8 %
08:00 Wlk. Brytania Wlk. Brytania Indeks cen nieruchomości - Nationwide (m/m) listopad 0,9 % 0,3 % 0,8 %
08:30 Szwecja Szwecja Indeks PMI dla przemysłu listopad 59,1 58,3
09:00 Węgry Węgry Inflacja producencka październik
Inflacja PPI (m/m) październik 0,7 % 2,8 %
Inflacja PPI (r/r) październik 5,9 % 5,2 %
09:00 Węgry Węgry Produkt Krajowy Brutto fin. III kw.
PKB s.a. fin. (k/k) III kw. 11,4 % 11,3 % -14,6 %
PKB n.s.a. fin. (r/r) III kw. -4,6 % -4,6 % -13,6 %
PKB s.a. fin. (r/r) III kw. -4,6 % -4,6 % -13,5 %
09:00 Czechy Czechy Produkt Krajowy Brutto rew. III kw.
PKB s.a. rew. (k/k) III kw. 6,9 % 6,2 % -8,7 %
PKB s.a. rew. (r/r) III kw. -5,0 % -5,8 % -10,9 %
09:00 Polska Polska Indeks PMI dla przemysłu listopad 50,8 50,0 50,8
09:00 Węgry Węgry Indeks PMI dla przemysłu listopad 51,9 50,2
09:15 Hiszpania Hiszpania Indeks PMI dla przemysłu listopad 49,8 50,5 52,5
09:30 Czechy Czechy Indeks PMI dla przemysłu listopad 53,9 51,3 51,9
09:30 Szwajcaria Szwajcaria Indeks PMI dla przemysłu listopad 55,2 51,3 52,3
09:45 Włochy Włochy Indeks PMI dla przemysłu listopad 51,5 52,0 53,8
09:50 Francja Francja Indeks PMI dla przemysłu fin. listopad 49,6 49,1 51,3
09:55 Niemcy Niemcy Indeks PMI dla przemysłu fin. listopad 57,8 57,9 58,2
09:55 Niemcy Niemcy Stopa bezrobocia s.a. listopad 6,1 % 6,3 % 6,2 %
10:00 Włochy Włochy Produkt Krajowy Brutto fin. III kw.
PKB fin. (k/k) III kw. 15,9 % 16,1 % -13,0 %
PKB fin. (r/r) III kw. -5,0 % -4,7 % -18,0 %
10:00 Polska Polska Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych wst. listopad
Inflacja CPI wst. (m/m) listopad 0,0 % 0,1 % 0,1 %
Inflacja CPI wst. (r/r) listopad 3,0 % 3,0 % 3,1 %
10:00 Strefa Euro Strefa Euro Indeks PMI dla przemysłu fin. listopad 53,8 53,6 54,8
10:00 Norwegia Norwegia Indeks PMI dla przemysłu listopad 51,9 53,0 53,4
10:30 Wlk. Brytania Wlk. Brytania Indeks PMI dla przemysłu fin. listopad 55,6 55,2 53,7
11:00 Strefa Euro Strefa Euro Inflacja HICP - dane szacunkowe (r/r) listopad -0,3 % -0,3 % -0,3 %
14:30 Kanada Kanada Produkt Krajowy Brutto III kw.
PKB (annualizowany) III kw. 40,5 % 47,6 % -38,1 %
PKB (k/k) III kw. 8,9 % -11,3 %
14:30 Kanada Kanada Miesięczny PKB (m/m) wrzesień 0,8 % 0,9 % 0,9 %
15:30 Kanada Kanada Indeks PMI dla przemysłu listopad 55,8 55,5
15:45 USA USA Indeks PMI dla przemysłu fin. listopad 56,7 56,7 53,4
16:00 USA USA Raport ISM dla przemysłu listopad
Indeks zatrudnienia (ISM dla przemysłu) listopad 48,4 53,2
Indeks nowych zamówień (ISM dla przemysłu) listopad 65,1 67,9
Indeks cen płaconych (ISM dla przemysłu) listopad 65,4 65,0 65,5
Indeks ISM dla przemysłu listopad 57,5 57,9 59,3
16:00 USA USA Wydatki na inwestycje budowlane (m/m) październik 1,3 % 0,8 % -0,5 %
16:00 USA USA Wystąpienie publiczne prezesa Fed (Jerome Powell)
18:00 USA USA Wystąpienie publiczne członka zarządu Fed (Lael Brainard)
18:00 Strefa Euro Strefa Euro Wystąpienie publiczne prezes ECB (Christine Lagarde)
19:15 USA USA Wystąpienie szefa Fed z San Francisco (Mary Daly)
21:00 USA USA Wystąpienie szefa Fed z Chicago (Charles Evans)
22:40 USA USA Tygodniowa zmiana zapasów paliw wg API tydzień
Zmiana zapasów ropy wg API tydzień 4,15 mln brk -2,3 mln brk 3,8 mln brk
Legenda

Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.


s.a. (seasonally adjusted) – dane wyrównane sezonowo
n.s.a. (non-seasonally adjusted) – dane nie wyrównane sezonowo
w.d.a. (working-day adjusted) – dane skorygowane o liczbę dni roboczych

wst. - dane wstępne
rew. - dane zrewidowane
fin. - dane ostateczne

artykuł przypisany do wydarzenia
publikacje banków centralnych
opis wskaźnika
waga wskaźnika
korekta
święto