Kalendarium wydarzeń gospodarczych

Sortuj: Wszystko Polska USA Niemcy Wlk. Brytania Strefa Euro Azja/Pacyfik Europa Wsch. Europa Zach. FILTR
Czas Kraj Raport Okres Aktualna Prognoza Poprzednia

Poniedziałek, 30 listopada 2020

  Rumunia - Dzień św. Andrzeja - dzień wolny
00:50 Japonia Produkcja przemysłowa wst. październik
Produkcja przemysłowa s.a. wst. (m/m) październik 3,8 % 2,3 % 3,9 %
Produkcja przemysłowa n.s.a. wst. (r/r) październik -3,2 % -9,0 %
00:50 Japonia Sprzedaż detaliczna (r/r) październik 6,4 % 6,4 % -8,7 %
01:00 Australia Australia Inflacja konsumencka - Melbourne Institute (m/m) listopad 0,3 % -0,1 %
01:30 Australia Australia Kredyty dla sektora prywatnego (m/m) październik 0,0 % 0,1 % 0,1 %
01:30 Australia Australia Zapasy niesprzedanych towarów (k/k) III kw. -0,5 % -0,7 % -3,0 %
02:00 Chiny Chiny Indeks PMI dla przemysłu wg CFLP listopad 52,1 51,5 51,4
02:00 Chiny Chiny Indeks PMI dla usług wg CFLP listopad 56,4 56,0 56,2
08:00 Turcja Turcja Bilans handlu zagranicznego (USD) październik -2,37 mld -4,83 mld
08:00 Turcja Turcja PKB (r/r) III kw. 6,7 % 4,8 % -9,9 %
08:30 Szwajcaria Szwajcaria Sprzedaż detaliczna październik
Sprzedaż detaliczna s.a. (m/m) październik 3,2 % -3,6 %
Sprzedaż detaliczna w.d.a. (r/r) październik 3,1 % 0,6 % 0,4 %
09:00 Hiszpania Hiszpania Inflacja HICP - dane szacunkowe (r/r) listopad -0,9 % -0,8 % -0,9 %
09:00 Szwajcaria Szwajcaria Indeks instytutu KOF listopad 103,5 101,1 106,3
09:00 Węgry Węgry Wynagrodzenia (r/r) wrzesień 8,8 % 9,1 %
09:00 Polska Polska Wskaźnik Rynku Pracy wg BIEC listopad 71,2 67,2
10:00 Polska Polska Produkt Krajowy Brutto fin. III kw.
PKB s.a. fin. (k/k) III kw. 7,9 % 7,7 % -9,0 %
PKB s.a. fin. (r/r) III kw. -1,8 % -2,0 % -8,0 %
PKB n.s.a. fin. (r/r) III kw. -1,5 % -1,6 % -8,4 %
10:30 Wlk. Brytania Wlk. Brytania Zaakceptowane wnioski o kredyt hipoteczny październik 97,5 tys. 85,0 tys. 91,5 tys.
10:30 Wlk. Brytania Wlk. Brytania Podaż pieniądza M4 (m/m) październik 0,6 % 1,0 % 0,9 %
11:00 Włochy Włochy Inflacja konsumencka wst. listopad
Inflacja CPI wst. (m/m) listopad -0,1 % 0,2 %
Inflacja CPI wst. (r/r) listopad -0,2 % -0,2 % -0,3 %
11:30 Strefa Euro Strefa Euro Wystąpienie publiczne prezes ECB (Christine Lagarde)
13:00 Chile Chile Produkcja przemysłowa (r/r) październik 6,2 % 5,3 %
14:00 Niemcy Niemcy Inflacja konsumencka wst. listopad
Inflacja CPI wst. (m/m) listopad -0,8 % -0,7 % 0,1 %
Inflacja HICP wst. (m/m) listopad -1,0 % -0,8 % 0,0 %
Inflacja HICP wst. (r/r) listopad -0,7 % -0,5 % -0,5 %
Inflacja CPI wst. (r/r) listopad -0,3 % -0,1 % -0,2 %
14:30 Kanada Kanada Inflacja producencka październik
Inflacja IPPI (m/m) październik -0,4 % 0,0 % -0,1 %
Inflacja IPPI (r/r) październik 0,7 % -2,2 %
14:30 Kanada Kanada Pozwolenia na budowę domów (m/m) październik -14,6 % -5,0 % 18,6 %
14:30 Kanada Kanada Saldo rachunku bieżącego (CAD) III kw. -7,53 mld -9,1 mld -7,00 mld
15:45 USA USA Indeks Chicago PMI listopad 58,2 59,0 61,1
16:00 USA USA Indeks podpisanych umów kupna domów (m/m) październik -1,1 % 1,0 % -2,0 %
16:30 USA USA Indeks Dallas Fed dla przemysłu listopad 12,0 19,8
22:30 Australia Australia Indeks PMI dla przemysłu listopad 52,1 56,3
Legenda

Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.


s.a. (seasonally adjusted) – dane wyrównane sezonowo
n.s.a. (non-seasonally adjusted) – dane nie wyrównane sezonowo
w.d.a. (working-day adjusted) – dane skorygowane o liczbę dni roboczych

wst. - dane wstępne
rew. - dane zrewidowane
fin. - dane ostateczne

artykuł przypisany do wydarzenia
publikacje banków centralnych
opis wskaźnika
waga wskaźnika
korekta
święto