Kalendarium wydarzeń gospodarczych

Sortuj: Wszystko Polska USA Niemcy Wlk. Brytania Strefa Euro Azja/Pacyfik Europa Wsch. Europa Zach. FILTR
Czas Kraj Raport Okres Aktualna Prognoza Poprzednia

Środa, 2 grudnia 2020

01:00 Australia Australia Wystąpienie publiczne szefa RBA (Philip Lowe)
01:30 Australia Australia Produkt Krajowy Brutto III kw.
PKB s.a. (k/k) III kw. 3,3 % 2,5 % -7,0 %
PKB s.a. (r/r) III kw. -3,8 % -4,5 % -6,4 %
06:00 Japonia Indeks zaufania konsumentów listopad 33,7 33,0 33,6
08:00 Niemcy Niemcy Sprzedaż detaliczna październik
Sprzedaż detaliczna s.a. (m/m) październik 2,6 % 1,2 % -2,2 %
Sprzedaż detaliczna n.s.a. (r/r) październik 8,2 % 5,9 % 6,5 %
08:00 Rumunia Rumunia Inflacja IPPI (r/r) październik -1,06 % -0,91 %
08:30 Szwajcaria Szwajcaria Inflacja konsumencka listopad
Inflacja CPI (m/m) listopad -0,2 % -0,1 % 0,0 %
Inflacja CPI (r/r) listopad -0,7 % -0,5 % -0,6 %
09:00 Węgry Węgry Bilans handlu zagranicznego (EUR) fin. wrzesień 1141 mln 1141 mln 272 mln
10:00 Włochy Włochy Stopa bezrobocia październik 9,8 % 9,9 % 9,7 %
11:00 Strefa Euro Strefa Euro Inflacja producencka październik
Inflacja PPI (m/m) październik 0,4 % 0,2 % 0,4 %
Inflacja PPI (r/r) październik -2,0 % -2,4 % -2,3 %
11:00 Strefa Euro Strefa Euro Stopa bezrobocia październik 8,4 % 8,4 % 8,5 %
13:00 USA USA Wnioski o kredyt hipoteczny tydzień -0,6 % 3,9 %
14:00 Węgry Węgry Protokół z posiedzenia NBH listopad
14:15 USA USA Raport ADP listopad 307 tys. 410 tys. 404 tys.
14:30 Kanada Kanada Wydajność pracy III kw. -10,3 % -6,9 % 10,5 %
15:00 USA USA Wystąpienie publiczne członka zarządu Fed (Randal K. Quarles)
15:00 USA USA Wystąpienie szefa Fed z San Francisco (John Williams)
16:00 USA USA Wystąpienie publiczne prezesa Fed (Jerome Powell)
16:00 USA USA Wystąpienie szefa Fed z Filadelfii (Patrick Harker)
16:15 Polska Polska Decyzja ws. stóp procentowych grudzień
Stopa depozytowa grudzień 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Stopa lombardowa grudzień 0,50 % 0,50 % 0,50 %
Stopa referencyjna grudzień 0,10 % 0,10 % 0,10 %
Stopa redyskontowa grudzień 0,11 % 0,11 % 0,11 %
16:30 USA USA Tygodniowa zmiana zapasów paliw tydzień
Zmiana zapasów ropy tydzień -0,68 mln brk -2,2 mln brk -0,75 mln brk
Zmiana zapasów benzyny tydzień 3,49 mln brk 2,6 mln brk 2,18 mln brk
Zmiana zapasów destylatów tydzień 3,24 mln brk 0,3 mln brk -1,44 mln brk
16:30 Polska Polska Komunikat po posiedzeniu RPP grudzień
19:00 USA USA Wystąpienie szefa Fed z Nowego Jorku (John Williams)
20:00 USA USA Beżowa Księga grudzień
Legenda

Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.


s.a. (seasonally adjusted) – dane wyrównane sezonowo
n.s.a. (non-seasonally adjusted) – dane nie wyrównane sezonowo
w.d.a. (working-day adjusted) – dane skorygowane o liczbę dni roboczych

wst. - dane wstępne
rew. - dane zrewidowane
fin. - dane ostateczne

artykuł przypisany do wydarzenia
publikacje banków centralnych
opis wskaźnika
waga wskaźnika
korekta
święto