Kalendarium wydarzeń gospodarczych - Japonia

Sortuj: Wszystko Polska USA Niemcy Wlk. Brytania Strefa Euro Azja/Pacyfik Europa Wsch. Europa Zach. FILTR
Czas Kraj Raport Okres Aktualna Prognoza Poprzednia

Środa, 30 września 2020

01:50 Japonia Produkcja przemysłowa wst. sierpień
Produkcja przemysłowa s.a. wst. (m/m) sierpień 1,7 % 1,5 % 8,0 %
Produkcja przemysłowa n.s.a. wst. (r/r) sierpień -13,3 % -16,1 %
01:50 Japonia Sprzedaż detaliczna (r/r) sierpień -1,9 % -3,5 % -2,9 %
Legenda

Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.


s.a. (seasonally adjusted) – dane wyrównane sezonowo
n.s.a. (non-seasonally adjusted) – dane nie wyrównane sezonowo
w.d.a. (working-day adjusted) – dane skorygowane o liczbę dni roboczych

wst. - dane wstępne
rew. - dane zrewidowane
fin. - dane ostateczne

artykuł przypisany do wydarzenia
publikacje banków centralnych
opis wskaźnika
waga wskaźnika
korekta
święto