Kalendarium wydarzeń gospodarczych - USA

Sortuj: Wszystko Polska USA Niemcy Wlk. Brytania Strefa Euro Azja/Pacyfik Europa Wsch. Europa Zach. FILTR
Czas Kraj Raport Okres Aktualna Prognoza Poprzednia

Środa, 30 września 2020

03:00 USA USA Debata Trump - Biden
13:00 USA USA Wnioski o kredyt hipoteczny tydzień -4,8 % 6,8 %
14:15 USA USA Raport ADP wrzesień 749 tys. 600 tys. 481 tys.
14:20 USA USA Indeks Chicago PMI wrzesień 62,4 52,0 51,2
14:30 USA USA Produkt Krajowy Brutto fin. II kw.
Konsumpcja prywatna (annualizowana) fin. II kw. -33,2 % -34,1 % -6,8 %
PKB (annualizowany) fin. II kw. -31,4 % -31,7 % -5,0 %
PCE core fin. (k/k) II kw. -0,8 % -1,0 % 1,6 %
Deflator PKB fin. (k/k) II kw. -2,1 % -2,3 % 1,7 %
16:00 USA USA Indeks podpisanych umów kupna domów (m/m) sierpień 8,8 % 3,1 % 5,9 %
16:30 USA USA Tygodniowa zmiana zapasów paliw tydzień
Zmiana zapasów benzyny tydzień 0,68 mln brk -1,5 mln brk -4,02 mln brk
Zmiana zapasów ropy tydzień -1,98 mln brk 1,4 mln brk -1,64 mln brk
Zmiana zapasów destylatów tydzień -3,18 mln brk -0,8 mln brk -3,36 mln brk
17:00 USA USA Wystąpienie szefa Fed z Minneapolis (Neel Kashkari)
19:40 USA USA Wystąpienie publiczne członka zarządu Fed (Michelle Bowman)
Legenda

Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.


s.a. (seasonally adjusted) – dane wyrównane sezonowo
n.s.a. (non-seasonally adjusted) – dane nie wyrównane sezonowo
w.d.a. (working-day adjusted) – dane skorygowane o liczbę dni roboczych

wst. - dane wstępne
rew. - dane zrewidowane
fin. - dane ostateczne

artykuł przypisany do wydarzenia
publikacje banków centralnych
opis wskaźnika
waga wskaźnika
korekta
święto