Kalendarium wydarzeń gospodarczych

Sortuj: Wszystko Polska USA Niemcy Wlk. Brytania Strefa Euro Azja/Pacyfik Europa Wsch. Europa Zach. FILTR
Czas Kraj Raport Okres Aktualna Prognoza Poprzednia

Środa, 30 września 2020

01:50 Japonia Produkcja przemysłowa wst. sierpień
Produkcja przemysłowa s.a. wst. (m/m) sierpień 1,7 % 1,5 % 8,0 %
Produkcja przemysłowa n.s.a. wst. (r/r) sierpień -13,3 % -16,1 %
01:50 Japonia Sprzedaż detaliczna (r/r) sierpień -1,9 % -3,5 % -2,9 %
03:00 Chiny Chiny Indeks PMI dla przemysłu wg CFLP wrzesień 51,5 51,2 51,0
03:00 Chiny Chiny Indeks PMI dla usług wg CFLP wrzesień 55,9 55,2
03:00 USA USA Debata Trump - Biden
03:30 Australia Australia Kredyty dla sektora prywatnego (m/m) sierpień 0,0 % -0,1 %
03:30 Australia Australia Nowe domy oddane do użytku (m/m) sierpień -1,6 % 0,0 % 12,2 %
03:45 Chiny Chiny Indeks PMI dla przemysłu fin. wrzesień 53,0 53,2 53,1
08:00 Wlk. Brytania Wlk. Brytania Produkt Krajowy Brutto fin. II kw.
PKB s.a. fin. (k/k) II kw. -19,8 % -20,4 % -2,2 %
PKB s.a. fin. (r/r) II kw. -21,5 % -21,7 % -1,7 %
08:00 Niemcy Niemcy Sprzedaż detaliczna sierpień
Sprzedaż detaliczna s.a. (m/m) sierpień 3,1 % 0,7 % -0,2 %
Sprzedaż detaliczna n.s.a. (r/r) sierpień 3,7 % 4,3 % 5,0 %
08:00 Niemcy Niemcy Ceny importu sierpień
Ceny importu (m/m) sierpień 0,1 % 0,0 % 0,3 %
Ceny importu (r/r) sierpień -4,0 % -4,1 % -4,6 %
08:00 Wlk. Brytania Wlk. Brytania Saldo rachunku bieżącego (GPB) II kw. -2,8 mld -0,4 mld -21,1 mld
08:00 Wlk. Brytania Wlk. Brytania Indeks cen nieruchomości - Nationwide (m/m) wrzesień 0,9 % 0,5 % 2,0 %
08:45 Francja Francja Inflacja konsumencka wst. wrzesień
Inflacja HICP wst. (m/m) wrzesień -0,6 % -0,1 %
Inflacja CPI wst. (m/m) wrzesień -0,5 % -0,1 %
Inflacja HICP wst. (r/r) wrzesień 0,0 % 0,3 % 0,2 %
Inflacja CPI wst. (r/r) wrzesień 0,1 % 0,3 % 0,2 %
08:45 Francja Francja Inflacja producencka sierpień
Inflacja PPI (m/m) sierpień 0,1 % 0,4 %
Inflacja PPI (r/r) sierpień -2,5 % -2,5 %
08:45 Francja Francja Wydatki konsumentów (m/m) sierpień 2,3 % -0,1 % -0,9 %
09:00 Węgry Węgry Inflacja producencka sierpień
Inflacja PPI (m/m) sierpień 0,7 % 0,7 %
Inflacja PPI (r/r) sierpień 3,6 % 3,4 %
09:00 Szwajcaria Szwajcaria Indeks instytutu KOF wrzesień 113,8 106,0 110,2
09:00 Turcja Turcja Bilans handlu zagranicznego (USD) sierpień -6,28 mld -2,70 mld
09:00 Węgry Węgry Wynagrodzenia (r/r) lipiec 10,8 % 15,6 %
09:00 Polska Polska Wskaźnik Rynku Pracy wg BIEC wrzesień 67,4 69,3
09:20 Strefa Euro Strefa Euro Wystąpienie publiczne prezes ECB (Christine Lagarde)
09:55 Niemcy Niemcy Stopa bezrobocia s.a. wrzesień 6,3 % 6,4 % 6,4 %
11:00 Włochy Włochy Inflacja konsumencka wst. wrzesień
Inflacja CPI wst. (m/m) wrzesień -0,6 % -0,5 % 0,3 %
Inflacja CPI wst. (r/r) wrzesień -0,5 % -0,4 % -0,5 %
11:01 Słowacja Słowacja Saldo rachunku bieżącego (EUR) lipiec 40 mln 462 mln
13:00 USA USA Wnioski o kredyt hipoteczny tydzień -4,8 % 6,8 %
14:00 Chile Chile Produkcja przemysłowa (r/r) sierpień -8,2 % -7,5 %
14:00 Chile Chile Stopa bezrobocia sierpień 12,9 % 13,5 % 13,1 %
14:00 Polska Polska Saldo rachunku bieżącego - kwartalne (EUR) II kw. 6576 mln 4623 mln
14:15 USA USA Raport ADP wrzesień 749 tys. 600 tys. 481 tys.
14:20 USA USA Indeks Chicago PMI wrzesień 62,4 52,0 51,2
14:30 USA USA Produkt Krajowy Brutto fin. II kw.
Konsumpcja prywatna (annualizowana) fin. II kw. -33,2 % -34,1 % -6,8 %
PKB (annualizowany) fin. II kw. -31,4 % -31,7 % -5,0 %
PCE core fin. (k/k) II kw. -0,8 % -1,0 % 1,6 %
Deflator PKB fin. (k/k) II kw. -2,1 % -2,3 % 1,7 %
14:30 Kanada Kanada Miesięczny PKB (m/m) lipiec 3,0 % 3,0 % 6,5 %
16:00 USA USA Indeks podpisanych umów kupna domów (m/m) sierpień 8,8 % 3,1 % 5,9 %
16:30 USA USA Tygodniowa zmiana zapasów paliw tydzień
Zmiana zapasów benzyny tydzień 0,68 mln brk -1,5 mln brk -4,02 mln brk
Zmiana zapasów ropy tydzień -1,98 mln brk 1,4 mln brk -1,64 mln brk
Zmiana zapasów destylatów tydzień -3,18 mln brk -0,8 mln brk -3,36 mln brk
17:00 USA USA Wystąpienie szefa Fed z Minneapolis (Neel Kashkari)
19:40 USA USA Wystąpienie publiczne członka zarządu Fed (Michelle Bowman)
Legenda

Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.


s.a. (seasonally adjusted) – dane wyrównane sezonowo
n.s.a. (non-seasonally adjusted) – dane nie wyrównane sezonowo
w.d.a. (working-day adjusted) – dane skorygowane o liczbę dni roboczych

wst. - dane wstępne
rew. - dane zrewidowane
fin. - dane ostateczne

artykuł przypisany do wydarzenia
publikacje banków centralnych
opis wskaźnika
waga wskaźnika
korekta
święto