Kalendarium wydarzeń gospodarczych - Wlk. Brytania

Sortuj: Wszystko Polska USA Niemcy Wlk. Brytania Strefa Euro Azja/Pacyfik Europa Wsch. Europa Zach. FILTR
Czas Kraj Raport Okres Aktualna Prognoza Poprzednia

Środa, 30 września 2020

08:00 Wlk. Brytania Wlk. Brytania Produkt Krajowy Brutto fin. II kw.
PKB s.a. fin. (k/k) II kw. -19,8 % -20,4 % -2,2 %
PKB s.a. fin. (r/r) II kw. -21,5 % -21,7 % -1,7 %
08:00 Wlk. Brytania Wlk. Brytania Saldo rachunku bieżącego (GPB) II kw. -2,8 mld -0,4 mld -21,1 mld
08:00 Wlk. Brytania Wlk. Brytania Indeks cen nieruchomości - Nationwide (m/m) wrzesień 0,9 % 0,5 % 2,0 %
Legenda

Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.


s.a. (seasonally adjusted) – dane wyrównane sezonowo
n.s.a. (non-seasonally adjusted) – dane nie wyrównane sezonowo
w.d.a. (working-day adjusted) – dane skorygowane o liczbę dni roboczych

wst. - dane wstępne
rew. - dane zrewidowane
fin. - dane ostateczne

artykuł przypisany do wydarzenia
publikacje banków centralnych
opis wskaźnika
waga wskaźnika
korekta
święto