Kalendarium wydarzeń gospodarczych - Europa Zach.

Sortuj: Wszystko Polska USA Niemcy Wlk. Brytania Strefa Euro Azja/Pacyfik Europa Wsch. Europa Zach. FILTR
Czas Kraj Raport Okres Aktualna Prognoza Poprzednia

Czwartek, 6 sierpnia 2020

08:00 Wlk. Brytania Wlk. Brytania Decyzja ws. stóp procentowych sierpień
Głosowanie ws. stóp procentowych sierpień 0-0-9 0-0-9 0-0-9
Wartość programu QE (GPB) sierpień 745 mld 745 mld 745 mld
Stopa procentowa sierpień 0,1 % 0,1 % 0,1 %
08:00 Niemcy Niemcy Zamówienia w przemyśle czerwiec
Zamówienia w przemyśle s.a. (m/m) czerwiec 27,9 % 10,1 % 10,4 %
Zamówienia w przemyśle n.s.a. (r/r) czerwiec -6,1 % -33,4 %
Zamówienia w przemyśle w.d.a. (r/r) czerwiec -11,3 % -18,5 % -29,3 %
08:00 Wlk. Brytania Wlk. Brytania Kwartalny raport BoE nt. inflacji II kw.
08:00 Wlk. Brytania Wlk. Brytania Protokół z posiedzenia BoE sierpień
10:00 Włochy Włochy Produkcja przemysłowa (m/m) czerwiec 8,2 % 5,1 % 41,6 %
11:00 Wlk. Brytania Wlk. Brytania Wystąpienie publiczne szefa BoE (Andrew Bailey)
Legenda

Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.


s.a. (seasonally adjusted) – dane wyrównane sezonowo
n.s.a. (non-seasonally adjusted) – dane nie wyrównane sezonowo
w.d.a. (working-day adjusted) – dane skorygowane o liczbę dni roboczych

wst. - dane wstępne
rew. - dane zrewidowane
fin. - dane ostateczne

artykuł przypisany do wydarzenia
publikacje banków centralnych
opis wskaźnika
waga wskaźnika
korekta
święto