Kalendarium wydarzeń gospodarczych

Sortuj: Wszystko Polska USA Niemcy Wlk. Brytania Strefa Euro Azja/Pacyfik Europa Wsch. Europa Zach. FILTR
Czas Kraj Raport Okres Aktualna Prognoza Poprzednia

Piątek, 7 sierpnia 2020

00:30 Australia Australia Indeks PSI dla usług lipiec 44,0 31,5
01:30 Japonia Wydatki gospodarstw domowych (r/r) czerwiec -1,2 % -7,5 % -16,2 %
03:30 Australia Australia Raport RBA nt. polityki monetarnej III kw.
05:14 Chiny Chiny Handel zagraniczny lipiec
Bilans handlu zagranicznego (USD) lipiec 62,3 mld 42,0 mld 46,42 mld
Eksport (r/r) lipiec 7,2 % -0,2 % 0,5 %
Import (r/r) lipiec -1,4 % 1,0 % 2,7 %
08:00 Niemcy Niemcy Handel zagraniczny czerwiec
Bilans handlu zagranicznego s.a. (EUR) czerwiec 14,5 mld 10,1 mld 7,5 mld
Import s.a. (m/m) czerwiec 7,0 % 10,9 % 3,6 %
Eksport s.a. (m/m) czerwiec 14,9 % 13,3 % 8,9 %
08:00 Niemcy Niemcy Produkcja przemysłowa czerwiec
Produkcja przemysłowa s.a. (m/m) czerwiec 8,9 % 8,1 % 7,4 %
Produkcja przemysłowa w.d.a. (r/r) czerwiec -11,7 % -19,5 %
Produkcja przemysłowa n.s.a. (r/r) czerwiec -5,0 % -24,9 %
08:00 Norwegia Norwegia Przetwórstwo przemysłowe (m/m) czerwiec 0,4 % -3,0 %
08:45 Francja Francja Bilans handlu zagranicznego s.a. (EUR) czerwiec -7,96 mld -7,1 mld -7,46 mld
08:45 Francja Francja Produkcja przemysłowa (m/m) czerwiec 12,7 % 8,9 % 19,9 %
09:00 Hiszpania Hiszpania Produkcja przemysłowa w.d.a. (r/r) czerwiec -14,0 % -15,4 % -24,7 %
09:00 Węgry Węgry Bilans handlu zagranicznego (EUR) wst. czerwiec 697 mln 227 mln 102 mln
09:00 Słowacja Słowacja Bilans handlu zagranicznego (EUR) czerwiec 709,9 mln 208,5 mln 219,7 mln
09:30 Wlk. Brytania Wlk. Brytania Indeks cen nieruchomości - Halifax (m/m) lipiec 1,6 % 0,2 % 0,0 %
10:00 Włochy Włochy Bilans handlu zagranicznego (EUR) czerwiec 6,23 mld 5,58 mld
14:00 Chile Chile Inflacja CPI (m/m) lipiec 0,1 % 0,0 % -0,1 %
14:30 USA USA Sytuacja na rynku pracy lipiec
Płaca godzinowa (m/m) lipiec 0,2 % -0,5 % -1,3 %
Zmiana zatrudnienia w sektorze pozarolniczym lipiec 1763 tys. 1580 tys. 4791 tys.
Długość tygodnia pracy lipiec 34,5 godz. 34,4 godz. 34,6 godz.
Zmiana zatrudnienia w sektorze prywatnym lipiec 1462 tys. 1475 tys. 4737 tys.
Stopa bezrobocia lipiec 10,2 % 10,5 % 11,1 %
Płaca godzinowa (r/r) lipiec 4,8 % 4,2 % 4,9 %
14:30 Kanada Kanada Sytuacja na rynku pracy lipiec
Zmiana zatrudnienia na pełny etat lipiec 73,2 tys. 488,1 tys.
Zmiana zatrudnienia na część etatu lipiec 345,3 tys. 464,8 tys.
Stopa bezrobocia lipiec 10,9 % 11,0 % 12,3 %
Zmiana zatrudnienia lipiec 418,5 tys. 400 tys. 952,9 tys.
14:30 Chile Chile Bilans handlu zagranicznego (USD) lipiec 1173 mln 1391 mln
16:00 Kanada Kanada Indeks Ivey PMI s.a. lipiec 68,5 57,5 58,2
16:00 USA USA Zapasy hurtowników (m/m) czerwiec -1,4 % -2,0 % -1,2 %
19:00 USA USA Liczba wież wiertniczych dla rynku ropy tydzień 176 180
21:00 USA USA Kredyt konsumencki (USD) czerwiec 8,9 mld 10,0 mld -18,3 mld
Legenda

Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.


s.a. (seasonally adjusted) – dane wyrównane sezonowo
n.s.a. (non-seasonally adjusted) – dane nie wyrównane sezonowo
w.d.a. (working-day adjusted) – dane skorygowane o liczbę dni roboczych

wst. - dane wstępne
rew. - dane zrewidowane
fin. - dane ostateczne

artykuł przypisany do wydarzenia
publikacje banków centralnych
opis wskaźnika
waga wskaźnika
korekta
święto