Kalendarium wydarzeń gospodarczych

Sortuj: Wszystko Polska USA Niemcy Wlk. Brytania Strefa Euro Azja/Pacyfik Europa Wsch. Europa Zach. FILTR
Czas Kraj Raport Okres Aktualna Prognoza Poprzednia

Czwartek, 6 sierpnia 2020

08:00 Wlk. Brytania Wlk. Brytania Decyzja ws. stóp procentowych sierpień
Głosowanie ws. stóp procentowych sierpień 0-0-9 0-0-9 0-0-9
Wartość programu QE (GPB) sierpień 745 mld 745 mld 745 mld
Stopa procentowa sierpień 0,1 % 0,1 % 0,1 %
08:00 Niemcy Niemcy Zamówienia w przemyśle czerwiec
Zamówienia w przemyśle s.a. (m/m) czerwiec 27,9 % 10,1 % 10,4 %
Zamówienia w przemyśle n.s.a. (r/r) czerwiec -6,1 % -33,4 %
Zamówienia w przemyśle w.d.a. (r/r) czerwiec -11,3 % -18,5 % -29,3 %
08:00 Wlk. Brytania Wlk. Brytania Kwartalny raport BoE nt. inflacji II kw.
08:00 Wlk. Brytania Wlk. Brytania Protokół z posiedzenia BoE sierpień
08:32 Indie Indie Decyzja ws. stóp procentowych sierpień 4,00 % 3,75 % 4,00 %
09:00 Węgry Węgry Produkcja przemysłowa wst. czerwiec
Produkcja przemysłowa s.a. wst. (m/m) czerwiec 17,1 % 16,1 %
Produkcja przemysłowa w.d.a. wst. (r/r) czerwiec -12,2 % -27,8 %
Produkcja przemysłowa n.s.a. wst. (r/r) czerwiec -7,8 % -11,0 % -30,9 %
09:00 Czechy Czechy Bilans handlu zagranicznego (CZK) czerwiec 34,1 mld 7,5 mld 0,4 mld
09:00 Czechy Czechy Produkcja przemysłowa (r/r) czerwiec -11,9 % -14,3 % -25,7 %
10:00 Włochy Włochy Produkcja przemysłowa (m/m) czerwiec 8,2 % 5,1 % 41,6 %
11:00 Wlk. Brytania Wlk. Brytania Wystąpienie publiczne szefa BoE (Andrew Bailey)
13:30 USA USA Raport Challengera lipiec 262,65 tys. 170,22 tys.
14:30 USA USA Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych tydzień 1186 tys. 1415 tys. 1435 tys.
14:30 Czechy Czechy Decyzja CNB ws. stóp procentowych sierpień 0,25 % 0,25 % 0,25 %
16:00 USA USA Wystąpienie szefa Fed z Dallas (Robert Kaplan)
16:30 USA USA Tygodniowa zmiana zapasów gazu tydzień 33 mld 30 mld 26 mld
18:00 USA USA Wystąpienie publiczne członka zarządu Fed (Lael Brainard)
Legenda

Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.


s.a. (seasonally adjusted) – dane wyrównane sezonowo
n.s.a. (non-seasonally adjusted) – dane nie wyrównane sezonowo
w.d.a. (working-day adjusted) – dane skorygowane o liczbę dni roboczych

wst. - dane wstępne
rew. - dane zrewidowane
fin. - dane ostateczne

artykuł przypisany do wydarzenia
publikacje banków centralnych
opis wskaźnika
waga wskaźnika
korekta
święto