Kalendarium wydarzeń gospodarczych - USA

Sortuj: Wszystko Polska USA Niemcy Wlk. Brytania Strefa Euro Azja/Pacyfik Europa Wsch. Europa Zach. FILTR
Czas Kraj Raport Okres Aktualna Prognoza Poprzednia

Czwartek, 6 sierpnia 2020

13:30 USA USA Raport Challengera lipiec 262,65 tys. 170,22 tys.
14:30 USA USA Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych tydzień 1186 tys. 1415 tys. 1435 tys.
16:00 USA USA Wystąpienie szefa Fed z Dallas (Robert Kaplan)
16:30 USA USA Tygodniowa zmiana zapasów gazu tydzień 33 mld 30 mld 26 mld
18:00 USA USA Wystąpienie publiczne członka zarządu Fed (Lael Brainard)
Legenda

Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.


s.a. (seasonally adjusted) – dane wyrównane sezonowo
n.s.a. (non-seasonally adjusted) – dane nie wyrównane sezonowo
w.d.a. (working-day adjusted) – dane skorygowane o liczbę dni roboczych

wst. - dane wstępne
rew. - dane zrewidowane
fin. - dane ostateczne

artykuł przypisany do wydarzenia
publikacje banków centralnych
opis wskaźnika
waga wskaźnika
korekta
święto